Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe kryteria podziału etatów

W komendzie głównej Policji opracowano nowe kryteria podziału etatów policyjnych – na razie zmiany te mają dotyczyć jedynie wakatów, a najwięcej policjantów będą mogły przyjąć śląska, wielkopolska i małopolska komenda wojewódzka.

Obecnie w sprawie etatów obowiązuje zarządzenie z 2001 r., które było niewielką modyfikacją zarządzenia z 1998 r. (wynikającego z nowego podziału administracyjnego kraju). Zgodnie z nowymi zasadami najwięcej etatów zyskają trzy komendy wojewódzkie: śląska (473), wielkopolska (373) i małopolska (176) – właśnie tam trafi najwięcej z nowo przyjętych policjantów. Najwięcej wakatów stracą komendy: zachodniopomorska (175), lubelska (177) i łódzka (297).

Przy opracowywaniu nowego podziału etatów brano pod uwagę m.in. zagrożenie przestępczością, wielkość obszaru obejmowanego przez daną KWP, liczbę ludności oraz miasta mające więcej niż 50 tys. mieszkańców – to jedna z głównych zmian w porównaniu z poprzednim zarządzeniem, w którym brano pod uwagę miasta powyżej 300 tys. mieszkańców.

Komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk powiedział, że teraz jest najlepszy czas na takie zmiany, bo można dokonać ich na wakatach znajdujących się w Policji. Dodatkowym argumentem jest zwiększenie w 2011 r. jej budżetu o ponad 500 mln zł – dzięki temu można będzie zrezygnować z posiłkowania się środkami z nieobsadzonych etatów. Komendant podkreślił, że zmiany nie oznaczają zwolnień policjantów ani ich przesunięć oraz nie będą nimi objęte komisariaty, komendy powiatowe i miejskie. Może się zdarzyć, że jeżeli komenda wojewódzka nie będzie miała wystarczającej liczby wakatów do oddania, a w komendzie powiatowej będzie wakat, to wtedy na to miejsce z KWP zostanie przesunięty policjant z etatem, a wakat zostanie przekazany do innej komendy wojewódzkiej.

Nowo przyjęci policjanci trafiać będą przede wszystkim do służby patrolowej. Zmiany nie obejmą KSP ze względu na jej specyfikę: etaty będą tu naliczane według starych kryteriów i wyniosą co najmniej 8,6 proc. z całej puli etatów w Policji zapisanych w ustawie budżetowej.

Nowe zarządzenie dotyczące etatów policyjnych ma zostać podpisane w najbliższych dniach.

AW/PAP