Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowelizacja ustaw dotyczących obrotu bronią podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację dwóch ustaw: o broni i amunicji oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zmiany dostosowują prawo polskie do dyrektyw Parlamentu Europejskiego z maja 2008 r.

W nowelizacjach zmieniono i rozszerzono definicję obrotu amunicją, wprowadzając do niej pośrednictwo polegające na negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów. Natomiast z obowiązku uzyskania koncesji na obrót bronią wyłączono broń pozbawioną cech użytkowych. Nowe przepisy zabraniają przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie – chodzi tu zwłaszcza o przeróbki broni palnej gazowej, przeznaczonej do miotania na odległość substancji obezwładniających.

Zgodnie z nowelą cudzoziemiec, obywatel państwa członkowskiego UE mieszkający w Polsce, na podstawie europejskiej karty broni palnej może mieć broń łowiecką lub sportową łącznie z amunicją, ale pod warunkiem, że posiadanie określonego rodzaju broni nie jest zabronione w Polsce. Wprowadzono też nowe zapisy dotyczące wydawania europejskiej karty broni palnej: będzie to dokument imienny, potwierdzający uprawnienie do posiadania broni, który umożliwi legalne posiadanie i używanie jej w innym państwie członkowskim.

Nowela zakazuje też posiadania amunicji wyprodukowanej niefabrycznie, chyba że została wytworzona na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską. Daje też rok na wystąpienie o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich osobom, które już posiadają broń palną na nabój scalony wytworzoną przed 1850 r. (lub jej replikę). Posiadając y już taką broń nie będą musieli należeć do stowarzyszeń kolekcjonerów – nowela stawia taki wymóg przed pozostałymi osobami występującymi o ten rodzaj pozwolenia.

AW/PAP