Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zarządzenie dotyczące etatów podpisane

1 lutego komendant główny Policji podpisał zarządzenie nr 88 w sprawie zasad naliczeń etatowych Policji. Zarządzenie to weszło w życie z dniem podpisania.

Określa ono szczegółowo kompetencje komendantów: głównego, stołecznego, wojewódzkich oraz powiatowych (miejskich i rejonowych) przy podziale określanych co roku ustawą budżetową etatów Policji oraz określonych na jej podstawie przez ministra SWiA etatów dla korpusu służby cywilnej i pracowników „bezmnożnikowych”.

Zarządzenie wprowadza cztery kryteria podziału etatów: liczba ludności (60 proc.), liczba ludności w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców (5 proc.), obszar (5 proc.) i przestępczość (30 proc.) i pozostawia komendantom swobodę decyzji co do ich stosowania. Zarządzenie precyzuje również termin i procedurę dokonywania naliczeń oraz sposób ostatecznego określania dokładnej liczby etatów w województwach, powiatach i jednostkach Policji.

O faktycznym stanie etatowym Policji w województwach i powiatach ma decydować przede wszystkim troska o bezpieczeństwo publiczne, a nie matematyczne wyliczenia – wpływ na liczbe etatów mogą mieć np. zdarzenia wymagające większych sił policji (wydarzenia sportowe, artystyczne, społeczne lub polityczne). Znaczenie może mieć także aktualna liczba wakatów w garnizonach, ponieważ wyłącznie wakaty będą mogły być przesuwane między garnizonami.

AW

Zobacz także: Nowe kryteria podziału etatów