Święto Policji 2011 za nami! Stutysięczna formacja – największa spośród służb mundurowych – świętowała w całej Polsce. Wysłannicy „Policji 997” byli tam, gdzie (do dnia zamknięcia numeru) był komendant główny Policji: 21 lipca w Sandomierzu oraz 23 i 24 lipca podczas głównych uroczystości w Warszawie.

+

Są bezwzględni, karni i coraz lepiej zorganizowani. Pieniądze czerpią z przemytu i handlu nielegalnym alkoholem, papierosami i narkotykami. Część z nich wchodzi w zorganizowane grupy przestępcze.

+

Ustawodawca wyposażył funkcjonariuszy Policji w możliwość użycia broni służbowej. Jednak użycie tego śmiercionośnego narzędzia obwarował szczególnymi przepisami. Nadzór nad ich przestrzeganiem jest więc także szczególny.

+

VI Przystanek PaT za nami. Od 5 do 10 lipca w Ostrołęce i Kadzidle (woj. mazowieckie) bawiło się i edukowało prawie dwa tysiące młodych ludzi, wśród nich adepci dziennikarstwa. Ogłosiliśmy dla nich konkurs, a nawet dwa: na tekst i na fotoreportaż. Oba pod hasłem Patrz na PaT.

+