Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe pozycje w e-Bibliotece

„Materialnoprawne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa zabójstwa” oraz „Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego” to nowe publikacje Wydawnictwa Szkoły Policji w Pile dostępne w naszej e – Bibliotece. Można je pobrać z serwisu w formie plików pdf.

Wejdź do e-biblioteki