Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkolenia z pierwszej pomocy

14 listopada rozpocznie się szkolenie policjantów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które zapowiadaliśmy w sierpniowym numerze „Policji 997”.

Weźmie w nim udział 3120 policjantów ruchu drogowego, prewencji (również z oddziałów i pododdziałów prewencji) oraz antyterrorystów, ze wszystkich garnizonów i z KGP. O udział w szkoleniu mogą starać się policjanci, którzy w dniu naboru będą mieli nie mniej niż 2 i nie więcej niż 15 lat służby, pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną i dostaną skierowanie właściwego przełożonego.

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach Programu Opracyjnego Kapitał Ludzki jest bezpłatne – projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady rekrutacji są takie same, jak w przypadku szkoleń zawodowych – przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej do spraw szkolenia KWP/KSP.