Mecz Polska – Niemcy był dla pomorskiej policji znakomitym sprawdzianem przed Euro 2012. Lepszą okazję trudno było sobie wymarzyć.

+

Dwaj policjanci z Kędzierzyna Koźla skazani prawomocnym wyrokiem za przekroczenie uprawnień podczas interwencji zwrócili się do prezydenta RP z prośbą o ułaskawienie. Ich prośbę poparło ponad 30 tys. policjantów z całego kraju, mieszkańcy i władze miasta.

+

– Jesteście żywymi relikwiami tragedii katyńskiej – powiedział Rafał Abratański, wiceprezes Domu Maklerskiego IDMSA, który był współorganizatorem i mecenasem wrześniowej gali na warszawskim Zamku Królewskim.

+

Czterech polskich policyjnych sportowców wywalczyło na mistrzostwach świata w Nowym Jorku łącznie szesnaście medali, w tym dziewięć złotych. Biegali, pływali i wyciskali ciężary w gronie 18 tysięcy innych policjantów i strażaków z całego globu.

+

Ustawa o broni i amunicji, art. 3 pkt 1, stanowi: „Przepisy ustawy nie dotyczą: 1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, (...) w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy”.

+