Spis treści

  • Nr 81 / 12.2011
    Nr 81 / 12.2011

KRAJ

Rozmaitości

Ministerstwo podzielone; Generalskie nominacje; Emerytury i podwyżki; Wypadki policjantów na służbie; Europa w Warszawie; Kampania Białej Wstążki; Policjant ratuje

LUDZIE

Aspirant Agnieszka Makowska

Nie przechodź obojętnie – dla policjantki z warszawskiej Woli ważny jest przede wszystkim człowiek

U NAS

Życzenia do św. Mikołaja

TYLKO SŁUŻBA

Komunikacja wewnętrzna

Jak motywować? – motywacja jest niezbędna, by odczuwać zadowolenie z pracy. Ale jak motywować przy permanentnym braku funduszy?

Ruch drogowy

Drogowa wściekłość – polska specjalność to kwieciste „wiązanki”, grożenie pięścią, prezentowanie środkowego palca oraz naciskanie na klakson z siłą pneumatycznego młota

PAMIĘĆ

Cześć Ich pamięci! – na Tablicy Pamięci w KGP odsłonięto 44 nowe tabliczki epitafijne policjantów, którzy ponieśli śmierć, wykonując czynności służbowe

TYLKO SŁUŻBA

Child Alert

Kiedy zaginie dziecko – w Polsce system pozwalający na szybkie i zmasowane reagowanie w sytuacji, gdy podejrzewa się uprowadzenie dziecka ma zacząć działać przed Euro 2012

Logistyka

Modernizacja według potrzeb – nowe elementy w e-Posterunku

Polska prezydencja w UE

Przeciwko przestępczości zorganizowanej – rozmowa z Adamem Rapackim, podsekretarzem stanu w MSWiA

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY

Napaści na policjantów

11.11.11 w Warszawie – rannych zostało 40 policjantów

Pod szczególną ochroną – statystycznie każdego dnia jakiś policjant staje się obiektem ataku ze strony przestępcy

Policja działała prawidłowo – rozmowa z nadinsp. Waldemarem Jarczewskim, zastępcą komendanta głównego Policji

Psycholog musi wiedzieć – w każdym przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, np. napaści na policjanta jego przełożony jest zobowiązany powiadomić psychologa

Wobec agresji – o podstawowych zasadach zapobiegania napaściom w czasie interwencji przypomina zastępca kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nadkom. Tomasz Maczuga

PAMIĘĆ

Obława augustowska

Wszystko było zaplanowane – największa zbrodnia na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej

POLICYJNY PITAWAL

Sprawa braci Kowalczyków

Więźniowie sumienia czy terroryści? – po 30 latach od wysadzenia w powietrze auli WSP w Opolu czyn sprawców wciąż budzi kontrowersje

TYLKO SŁUŻBA

Mundurowy savoir-vivre

Ceremoniał, sztandar i flaga państwowa

Przestępczość nieletnich

A dzieci im żal – w kieleckiej policyjnej izbie dziecka

Rzecznik pisma pisze... – m.in. o zbyt długich pobytach nieletnich w PID, a także zarzuca policjantom, że prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze wśród nieletnich przebywających w izbach

PRAWO

Nowe przepisy

Policyjna izba dziecka – znowelizowane przepisy dotyczące umieszczania nieletniego w PID

SPORT

Rozmaitości

Drugi na świecie; Czarny pas dla policjanta; Brąz dla policjanta z Lubania; III Mistrzostwa Warszawy Służb Mundurowych – O puchar komendanta głównego; Brąz dla policjantów z Gdańska; Sportowcy u ministra; O Puchar Dziadka; Mistrzostwa w strzelaniu; Sportowe zapowiedzi

U NAS

Badania czytelnictwa w 2011 r.

Więcej prawa, mniej informatyki – takie m.in. wnioski można wysnuć z ankiety internetowej na temat „Policji 997”

ROZRYWKA

Bij zomowca! – fragment kryminału Ryszarda Ćwirleja Mocne uderzenie

zdjęcie na okładce Andrzej Mitura

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)