Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nie tylko o reformie

Na pytania „Policji 997” odpowiedział Michał Deskur, podsekretarz stanu w MSW, odpowiedzialny za Policję

Minister spraw wewnętrznych zapowiedział na początku stycznia nowy model funkcjonowania resortu. Co się zmieni?

– Zgodnie z przyjętymi założeniami powinien nastąpić wyraźny rozdział kompetencji policji i ministerstwa. Pracą policjantów kieruje Komenda Główna, natomiast rolą ministerstwa jest ogólny nadzór i określanie priorytetów. Merytoryczna kontrola nad funkcjonariuszami jest zapewniona przez komendantów. Do ministra należą zaś działania w takich obszarach jak ocena wykonywania ustawowych obowiązków przez Policję, analiza efektywności wydawanych przez nią pieniędzy oraz wdrażanie reform.

Takich jak reforma systemu emerytalnego?

– Reforma systemu emerytalnego służb mundurowych jest priorytetem na rok 2012. Jeszcze w ubiegłym roku sporządziliśmy analizy obecnie funkcjonującego systemu i przygotowaliśmy projekt zmian ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne.

Reformę systemu emerytalnego zapowiedział Pan Premier Donald Tusk w exposé. Projekt zmian zakłada przede wszystkim, że zaopatrzeniowy system emerytalny zostanie utrzymany, a wszelkie proponowane zmiany dotyczą obowiązkowo tylko funkcjonariuszy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. Istotą zmiany jest wydłużenie okresu służby. Nabycie prawa do emerytury uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków: posiadania 25-letniego stażu służby oraz osiągnięcia wieku 55 lat. Równocześnie podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie należne z trzech kolejnych lat, a nie jak do tej pory uposażenie z ostatniego miesiąca służby.

Jaki jest cel reformy?

– Celem zmian jest zachęcenie funkcjonariuszy do dłuższej aktywności zawodowej. Ten kierunek wydaje się słuszny w szczególności w kontekście podnoszącego się średniego wieku życia i nowych technologii ułatwiających czynności służbowe i wydłużających długość efektywnej pracy.

Szybkie wprowadzenie zmian jest konieczne. Światowy kryzys gospodarczy wymusza większą dbałość o stan finansów państwa i stałą kontrolę poziomu długu publicznego. Reforma ta wpisuje się w istotne zmiany dotyczące powszechnego systemu emerytalnego, których efektem będzie ponoszenie większych kosztów przez całe społeczeństwo.

Tylko kilka miesięcy dzieli nas od Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej…

– Tak, Euro 2012 jest naszym największym wyzwaniem na ten rok. Wprawdzie jest to święto kibica i święto sportu, a ministerstwem odpowiedzialnym ze strony rządowej za koordynację i przygotowanie jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, jednak MSW odgrywa także ważną rolę. Utrzymanie bezpieczeństwa i zapewnienie porządku publicznego jest warunkiem koniecznym, aby turniej mógł być uznany za sukces organizacyjny i medialny. Z drugiej strony, to kwestie związane z transportem oraz jakość obsługi kibiców będą w znacznej mierze decydować o ocenie turnieju przez fanów sportu.

Przez ostatnie dwa lata trwały intensywne prace związane z przygotowaniem niezbędnych analiz i strategii, zainicjowane przez nasze ministerstwo. Powstała zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa oraz plan bezpieczeństwa. Nadszedł czas na zakończenie tego etapu i rozpoczęcie drugiego, związanego z planami operacyjnymi, wykonaniem testów oraz zarządzaniem turniejem. Etap ten będzie nadzorować, przy naszej ścisłej współpracy, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Jakie są pozostałe priorytety na 2012 rok dotyczące Policji?

– Chcemy lepiej poznać i dokładnie przeanalizować podstawowe potrzeby społeczeństwa, które Policja mogłaby i powinna zaspokajać. W tym celu zamierzamy pogłębić współpracę z organizacjami pozarządowymi, które tym się zajmują. Jeśli dotychczasowe zaangażowanie Policji w takich obszarach będzie można zwiększyć, to dokonamy tego. Myślę tu przede wszystkim o lepszym kontakcie ze szkołami ponadpodstawowymi i o prowadzeniu akcji edukacyjnych zwłaszcza w kwestii narkotyków. Kolejnym ważnym problemem, wymagającym większego zaangażowania policji, są zaginięcia osób, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Kwestie te będą naszymi priorytetami.

zdj. MSW