Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dziennik Urzędowy KGP

Przypominamy, że 1 stycznia 2012 roku zmieniły się zasady publikacji dzienników urzędowych, które mają od tej pory mieć formę wyłącznie elektroniczną.

Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji można znaleźć na stronie: www.edziennik.policja.gov.pl.

W tegorocznym Dzienniku opublikowano do tej pory pięć pozycji:

1. Decyzja nr 386 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych;

2. Decyzja nr 388 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie obsługi i wykorzystania w analizie kryminalnej oprogramowania bazodanowego;

3. Decyzja nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności na dokumentach wytworzonych w jednostkach organizacyjnych Policji w związku z prowadzeniem w latach 1999-2011 postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych;

4. Decyzja nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji;

5. Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2012r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji.

AWz