Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

"Znaczne ilości" narkotyków konstytucyjne

Przepisy dotyczące kar za posiadanie i handel znaczną ilością narkotyków są zgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie TK orzekli również, że pojęcie znacznej ilości w każdym konkretnym przypadku musi być interpretowane przez sąd.

Trybunał zajmował się kwestią zgodności z ustawą zasadniczą dwóch przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które wprowadzają pojęcie znacznej ilości narkotyków.
Pytanie prawne w tej sprawie zadał Trybunałowi jeden z krakowskich sądów rejonowych. Zdaniem krakowskich sędziów przepisy zawierające sformułowanie znaczna ilość są nieprecyzyjne.

Sędziowie Trybunału nie podzielili tej opinii wskazując ponadto orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym pojęcie znaczna ilość oznacza ilość wystarczającą do „jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób”.

Sędziowie wskazali również, że chcąc uściślić pojęcie znacznej ilości, należałoby zrobić to dla każdej z kilkuset substancji zawartej w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.

O uznanie tych przepisów za zgodne z konstytucją wnieśli przedstawiciele Prokuratury Generalnej i Sejmu. „Intencją ustawodawcy było takie brzmienie przepisu, które daje sądom pewną swobodę w ocenie” - mówił reprezentujący Sejm poseł Wojciech Szarama. Prokurator PG Jerzy Łabuda mówił zaś, że w orzecznictwie sądów nie ma istotnych rozbieżności w interpretacji tych przepisów.

KK/PAP