Wielkie masowe imprezy o międzynarodowym zasięgu, a do takich należeć będzie Euro 2012, są doskonałą okazją do puszczania w obieg fałszywych banknotów.

+

Nowych zastępców komendanta głównego Policji zapytaliśmy o to, co jest według nich najważniejsze na początku ich urzędowania.

+

Jego zażywanie prowadzi do śmierci w strasznych męczarniach, a mimo to od 2010 r. jest hitem rosyjskich narkomanów. Ma działanie prawie dziesięć razy silniejsze niż morfina, a otrzymać go można w domowych warunkach z ogólnie dostępnych środków.

+

Kalendarz rekreacyjnych, centralnych imprez sportowych w Policji zaplanowanych na 2012 r., objętych honorowym patronatem komendanta głównego Policji

+