Podkomisarz Marek Gussmann, dyżurny z KPP w Sztumie, słysząc w telefonie krzyk, że umiera dziecko, błyskawicznie zdecydował o podjęciu reanimacji. Mógł to zrobić tylko w jeden dostępny sposób – telefonicznie. Krok po kroku instruował, jak ją przeprowadzić. Dwuipółtygodniowa Wanessa odzyskała przytomność, zanim przyjechało pogotowie ratunkowe.

+

27 lutego br. odbyła się narada zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. logistyki z szefem policyjnej logistyki i dyrektorami biur KGP: finansów, łączności i logistyki.

+

Zwalczaniem handlu ludźmi, w tym kobietami werbowanymi do uprawiania prostytucji, zajmują się wyspecjalizowane zespoły działające w Policji, Straży Granicznej, Urzędzie ds. Cudzoziemców, wspierane przez organizacje pozarządowe, jak Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Mimo że odnoszą sukcesy, grupy przestępcze, które zajmują się tym procederem, wciąż działają. Przed Euro 2012 na wielkie zarobki szykują się agencje towarzyskie i szajki zarządzające prostytutkami przydrożnymi.

+

O tym, że będą nowe mundury wyjściowe, pisaliśmy już w poprzednim numerze. W Biurze Logistyki Policji KGP postanowiono opracować także nowe wzory munduru ćwiczebnego oraz umundurowania dla członków orkiestr policyjnych. Trwają też prace nad wprowadzeniem ujednoliconego ubioru dla policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych, na stokach górskich i w pododdziałach konnych.

+