W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, centralne obchody Święta Policji odbyły się w stolicy. Warszawska Starówka znów zaroiła się niebieskimi mundurami.

+

Proces reorganizacji sieci placówek policyjnych wzbudza kontrowersje, największe wśród władz samorządowych, jednak zdaniem kierownictwa Policji analiza zagrożenia przestępczością, kosztów, efektywności i oczekiwań społecznych pokazuje, że ten trwający od kilku lat proces powinien być kontynuowany.

+

Rozmowa z mł. insp. Dariuszem Dymińskim, naczelnikiem Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP, który podczas operacji HAT TRICK 2012, zabezpieczającej Turniej Finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, kierował Policyjnym Centrum Dowodzenia

+

Od 18 czerwca 2012 r. obowiązują nowe zasady poszukiwania osób zaginionych i identyfikacji osób i zwłok o nieustalonej tożsamości. Wprowadziło je Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz.Urz. KGP poz. 29 z 2012 r.).

+