W obecności prezydentów Polski i Ukrainy, duchowieństwa, przedstawicieli rządu, a przede wszystkim rodzin zamordowanych otwarto 21 września 2012 r. czwarty cmentarz katyński – po Katyniu, Charkowie, Miednoje – w Kijowie Bykowni. Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni, otwarty staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, upamiętnia wszystkie 3435 ofiar z ukraińskiej listy katyńskiej.

+

Przedstawione w artykule „Korona za gliniarza” („Policja 997” nr 9/2012) losy kilku policjantów pomówionych przez świadka koronnego pokazują nie tylko łatwość pomawiania policjanta przez przestępcę, ale także jego osamotnienie, gdy znajdzie się w takiej sytuacji, brak wsparcia ze strony przełożonych i środowiska. Problem dotyka wszystkich pomówionych policjantów, nie tylko tych, którzy padli ofiarą świadka koronnego. Pisaliśmy o tym na naszych łamach wiele razy.

+

W tym roku Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach obchodzi piętnastolecie działalności. Po wrześniowych uroczystościach jubileuszowych rozmawialiśmy z mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając, prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

+

Policjant od 14 lat, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzegu (woj. opolskie). Po pracy hodowca i treser psów.

+