Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pracownik Policji - ubogi cywil

Pod takim hasłem 10 września 2013 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji zorganizował panel poświęcony niskim zarobkom pracowników Policji. Jego uczestnicy szukali sposobów pozwalających w przyszłości poprawić sytuację płacową 25-tysięcznej rzeszy ludzi.

W spotkaniu, poza przybyłymi z całej Polski członkami NSZZ PP, z przewodniczącą Małgorzatą Lewicką na czele , uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści z sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, dr insp. Tomasz Szankin, zastępca dyr. Gabinetu Komendanta Głównego Policji, a zarazem pełnomocnik komendanta głównego ds. kontaktów ze związkami zawodowymi oraz Jakub Bednarek, pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych ds. kontaktów ze związkami zawodowymi. 

Obecni na spotkaniu przypomnieli, że 28 lipca 2008 r. Komisja Spraw Wewnętrznych Sejmu RP uchwaliła i skierowała do Prezesa Rady Ministrów Dezyderat nr 3, w którym podkreśliła, konieczność wyrównania przeciętnego wynagrodzenia pracowników Policji do 60 proc. uposażenia funkcjonariuszy, gdyż relacje między płacami są zbyt duże. Tak się jednak nie stało, a rok 2014 będzie kolejnym (szóstym już), kiedy pracownicy Policji nie dostaną podwyżek. Fundusz wynagrodzeń, jest to zapisane w projekcie ustawy budżetowej, pozostanie na poziomie roku 2013.

Jakub Bednarek poinformował, że minister spraw wewnętrznych podjął decyzję o zwiększeniu w projekcie budżetu Policji na 2014 r. limitu wynagrodzeń pracowników o kwotę 11.813 tys. złotych, co ma m.in. umożliwić częściowe sfinansowanie wypłat po 145 złotych brutto, jakie pracownicy otrzymują od 2012 roku.

GB

Więcej o panelu napiszemy w październikowym numerze "Policji 997".