Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Odprawa kadry kierowniczej Policji

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwa (30.09-01.10) odprawa kadry kierowniczej Policji. Komendant Główny, jego zastępcy, komendanci garnizonów i dyrektorzy biur KGP oceniają efektywność poszczególnych służb, rozmawiają m.in. o systemie płac w Policji, bezpieczeństwie imprez masowych, reakcjach przełożonych na wydarzenia nadzwyczajne z udziałem policjantów, intranecie i prawach człowieka.

Po raz pierwszy w naradzie uczestniczy dotychczasowy pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka w komendzie wojewódzkiej Policji w Łodzi. podinsp. Włodzimierz Sokołowski, od 19 września pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji. Został on powołany na to stanowisko decyzją nr 396 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Systemu Wczesnej Interwencji.   

W odprawie bierze również udział Ryszard Czerniawski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po zakończeniu spotkania jego uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

KK