Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spotkanie poligraferów

Od 25 do 27 września trwało VI Międzynarodowe Seminarium Poligraficzne, zorganizowane przez Żandarmerię Wojskową. Wzięli w nim udział przede wszystkim eksperci badań poligraficznych Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, ABW i służb wojskowych.

W tym roku mija 50 lat od pierwszych badań poligraficznych wykonanych w polskim procesie karnym – przeprowadził je kierownik Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Horoszowski. O historii rozwoju tych badań mówił na seminarium dr Piotr Herbowski z poznańskiej SWPS, a orzecznictwo polskich sądów na temat dowodu z badan poligraficznych zaprezentowały doktorantki z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Mimo że już pół wieku wariograf  jest obecny w polskiej procedurze karnej, nie zmienia to podejścia do niego sądów, adwokatów i samych policjantów – wciąż pełno jest mitów na jego temat.

Być może jedną z przyczyn tego zjawiska jest brak rzetelnych informacji o poligrafie w polskich podręcznikach kryminalistyki – stan wiedzy na ten temat przedstawił prof. Jan Widacki. Ważne miejsce do wykorzystania poligrafu to np. procedura przyznawania statusu świadka koronnego: w Polsce nie ma obowiązkowych badań ani w procedurze kandydackiej,  ani na etapie już po przyznaniu tego statusu (w celu monitorowania zachowania osoby objętej programem, o czym mówią art. 10 i 11 ustawy o świadku koronnym). Gdyby wprowadzić taki zapis, potrzebna by była przede wszystkim nowelizacja tej ustawy, która ma już 16 lat.

AW

zdj. Sylwia Guzowska (Żandarmeria Wojskowa)