Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kondycja to obowiązek

XXI wiek to m.in. moda na zdrowy tryb życia. Powszechne stają się bieganie i ćwiczenie na siłowniach. O swoją sprawność fizyczną dbają wszyscy – bez względu na wiek, płeć, stan konta czy wykonywany zawód. Dla większości to przyjemność i pasja, dla policjantów także obowiązek. Jak się z tego obowiązku wywiązują? I jakie mają do tego warunki?

W przepisach prawa policyjnego istnieją regulacje prawne, które nakładają na funkcjonariuszy obowiązek dbania o sprawność fizyczną. Znajdują się one w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz w załączniku do Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” (Dz.Urz. KGP z 2004 r. nr 1, poz. 3). Przepisy ustawy mówią, że policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Natomiast zasady etyki wskazują, że policjant powinien stale doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe, a także dbać o sprawność fizyczną.

CZY ĆWICZĄ?

Policjanci muszą dobrze strzelać, znać techniki interwencji, umiejętnie stosować prawo, a także być sprawni fizycznie. Policja jest tak sprawna, jak sprawni są ludzie w niej służący. To od ich formy zależy często skuteczność interwencji.

– Gdy przestępca ucieka, funkcjonariusz powinien mieć kondycję, żeby móc go dogonić i zatrzymać. Policjanci w służbie często są narażeni na bezpośrednią konfrontację z przestępcami, dlatego kwestia ich sprawności fizycznej jest tak istotna – mówi nadkom. Grzegorz Waszczyk z Sekcji Wyszkolenia Strzeleckiego i Kultury Fizycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Teoretycznie każdy policjant, żeby zachować sprawność w służbie, powinien ćwiczyć kilka razy w miesiącu. W praktyce bywa z tym różnie. Policjanci są zaangażowani w swoją pracę przez wiele godzin. W jej trakcie nie zawsze jest czas na dbanie o sprawność fizyczną. Prawie wszyscy, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że ćwiczą, ale po służbie.

– Trudno dbać o kondycję fizyczną w godzinach służby, bo często brakuje na to czasu, ale robię to po niej. Jeżdżę na nartach, rowerze i pływam – mówi sierż. sztab. Wojciech Jakubiec z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku‑Białej. Zimą pełni służbę w patrolach narciarskich. Latem służy na akwenach.

Policjant służby kryminalnej asp. Krzysztof Żołądek, zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Otwocku, potwierdza, że w czasie służby nie ma czasu na dbanie o tężyznę fizyczną. – W czasie wolnym jeżdżę na rowerze i gram w siatkówkę z policjantami z jednostki – opowiada.

Aktywny tryb życia prowadzą też policjanci ze szkół policyjnych i prasówek.

– Dbam o formę fizyczną i staram się robić to systematycznie – deklaruje podkom. Alina Majchrzak, wykładowca Szkoły Policji w Słupsku. Mówi, że chodzi dwa razy w tygodniu na ćwiczenia aerobowe, a raz w tygodniu, jak pogoda pozwala, jeździ na rowerze i rolkach.

– Staram się poświęcać na treningi kilka godzin w tygodniu. Gdy jest ciepło, biegam i jeżdżę na rowerze. Zimą korzystam z obiektów sportowych Oddziału Prewencji Policji w Łodzi – mówi kom. Adam Kolasa z Zespołu Prasowego KWP w Łodzi. Jego kolega z prasówki st. asp. Radosław Gwis dodaje, że warto być aktywnym fizycznie. – Chętnie jeżdżę na rowerze i regularnie pływam – stwierdza.

W Policji najwięcej czasu na doskonalenie sprawności fizycznej przeznaczają antyterroryści.

– My musimy dbać o sprawność fizyczną. Mamy zajęcia z wychowania fizycznego 3, 4 razy w tygodniu. Trenujemy walkę wręcz, ćwiczymy na siłowni, a także pływamy i biegamy – mówi asp. sztab. Janusz Faron z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji KWP w Krakowie. Jak większość dba o formę także po zakończeniu służby. – Latem jeżdżę na rowerze, a zimą na nartach. Dużo biegam. Startuję w półmaratonach i maratonach – precyzuje.

GDZIE TRENUJĄ?

Policjanci, jak deklarują, chętnie ćwiczą, ale po pierwsze, muszą mieć na to czas, a po drugie, odpowiednie warunki do treningu.

– Każdy policjant powinien mieć zapewnione warunki do utrzymywania sprawności fizycznej – stwierdza nadkom. Robert Marek z Sekcji Wyszkolenia Strzeleckiego i Kultury Fizycznej z Komendy Głównej Policji. – Mam na myśli obiekty i sprzęt sportowy. Jest z tym coraz lepiej, ale nie w każdej jednostce infrastruktura sportowa spełnia oczekiwania policjantów. W komendach i komisariatach w większości sale do ćwiczeń są niewielkie. Najczęściej są zaadaptowane z pomieszczeń przeznaczonych do innych celów. Jednak nie wszędzie takie pomieszczenie można wygospodarować. Zwłaszcza w starych budynkach jednostek terenowych. Wtedy trzeba wynajmować sale gimnastyczne np. od ośrodków sportu i rekreacji, a czasami szkół.

– Z naszych informacji wynika, że komendanci dostrzegają potrzebę organizowania takich miejsc, gdzie policjanci mogliby ćwiczyć. W nowo powstających budynkach komend takie sale treningowe są zazwyczaj budowane od razu, w innych są organizowane podczas remontów – twierdzi nadkom. Waszczyk.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu pochodzi z lat 30. XX wieku i nie ma w nim sali do zajęć sportowo‑rekreacyjnych. Policjanci korzystają z obiektów pozapolicyjnych.

– Mamy do dyspozycji hale sportowe, które są udostępnione przez lokalne władze na zasadzie dobrej współpracy – mówi mł. insp. Krzysztof Witkowski, I zastępca komendanta powiatowego Policji w Sierpcu. – Niedawno zapadła decyzja o budowie nowej siedziby komendy, w której planujemy powstanie pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych.

Są też takie jednostki, gdzie siłownie przypominają te z profesjonalnych klubów fitness. Taka nowoczesna sala treningowa do ćwiczeń siłowych powstała w budynku Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie.

– Korzystają z niej chętnie policjanci i pracownicy z naszego komisariatu i innych jednostek – mówi podinsp. Maciej Kramp, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie.

Nowoczesną bazę sportową mają też policjanci z Łodzi. Na terenie OPP znajduje się duży obiekt, zmodernizowany w 2010 roku, w którego skład wchodzą: sala sportowa, sala judo, siłownia, a nawet sauna z jacuzzi. Ćwiczący mają do dyspozycji przyrządy do ćwiczeń siłowych i aerobowych.

– W miesiącu ćwiczy tam około 3000 osób, z czego około 1500 osób w ramach obowiązkowych zajęć – ocenia kom. Marek Włudarczyk, pomocnik dowódcy w Zespole Szkolenia OPP w Łodzi.

Najczęściej z obiektu korzystają funkcjonariusze OPP i SPAP. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mają godzinę obowiązkowych zajęć raz w tygodniu na podstawie planu i programu zajęć opracowanego przez komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi.

CZY SĄ SPRAWNI?

– Po pierwsze, trzeba dążyć do tego, aby każdy policjant miał dostęp w swojej jednostce do nowoczesnej sali gimnastycznej. Po drugie, aby miał czas z niej korzystać – mówi jeden z policjantów.

Powinno to być w interesie nie tylko funkcjonariuszy, ale przede wszystkim kadry kierowniczej każdego szczebla, bo sprawni policjanci gwarantują sprawne działanie Policji. 

ARTUR KOWALCZYK
artur.kowalczyk2@policja.gov.pl
zdj. Andrzej Mitura