Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Poradnik już dostępny

Na stronach Policji można już pobrać poradnik "Po pierwsze człowiek", przygotowany m.in. przez policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

Pod koniec września w WSPol. w Szczytnie, na naradzie kierownictwa Policji, mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz zaprezentował poradnik, który zawiera m.in. informacje o mniejszościach narodowych, etnicznych, wyznaniowych i seksualnych. To pierwszy taki poradnik w polskiej Policji. Porusza się w nim też problemy osób starszych i inne formy wykluczenia społecznego.

– Poradnik nie ma charakteru ideologicznego i nie wymusza na nikim zmiany poglądów na pewne kwestie społeczne – mówi Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik komendanta głównego ds. ochrony praw człowieka. – Zwracamy w nim uwagę, że służba i praca w Policji niosą za sobą więcej obowiązków niż przywilejów.

Poradnik skierowany jest głównie do środowiska policyjnego, ale mogą z niego korzystać też inne formacje mundurowe, straże miejskie, agencje ochrony osób i mienia oraz studenci na kierunkach policyjnych. Poszczególne zagadnienia opracowali policyjni pełnomocnicy i pełnomocniczki ds. ochrony praw człowieka, których wspierali: BSW KGP, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz liczne organizacje pozarządowe. Za ostateczny kształt edytorski poradnika odpowiada Wydział Wydawnictw CSP w Legionowie

AW

 

Pliki do pobrania