Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wyrok w sprawie Katynia

21 października Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosił wyrok w sprawie skargi katyńskiej. Wielka Izba ETPC, uznała że nie może ocenić rosyjskiego śledztwa w sprawie mordu na polskich oficerach WP, funkcjonariuszach Policji Państwowej i przedstawicielach innych służb porządku publicznego II RP.

Wielka Izba ETPC zajęła się sprawą po wyroku trybunału z 16 kwietnia 2012r., o co zwróciła się strona polska. Jedną z osób skarżących Rosję jest znana z naszych łamów Krystyna Krzyszkowiak, córka zamordowanego przez NKWD asp. Policji Państwowej Michała Adamczyka (patrz „Dąb aspiranta Adamczyka” lipiec 2009 r. i „Aspirant Adamczyk i jego rodzina” luty 2010 r.).

Wielka Izba ETPC w Strasburgu uznała, że nie może ocenić  rosyjskiego śledztwa w sprawie mordu na polskich oficerach WP, funkcjonariuszach Policji Państwowej i przedstawicielach innych służb porządku publicznego II RP, gdyż Rosja przyjęła Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w 1998 r., a postępowanie swoje rozpoczęła w 1990 r.

Trybunał orzekł, że nie doszło do poniżającego traktowania krewnych ofiar zbrodni katyńskiej przed rosyjskimi sądami. Jednocześnie uznał, że Rosja nie wywiązała się z obowiązku współpracy ze strasburskimi sędziami. Rząd Federacji Rosyjskiej, mimo wezwań trybunału, odmówił dostarczenia decyzji i uzasadnienia o umorzeniu swojego śledztwa w 2004 r., zasłaniając się tajemnicą państwową, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym.

Wyrok Wielkiej Izby ETPC w Strasburgu jest ostateczny.

Paweł Ostaszewski