Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

9 listopada – zmiana kodeksu karnego

9 listopada zmienia się kodeks karny i kodeks wykroczeń. Przestaje obowiązywać art. 178a par. 2 k.k, który głosi: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości, prowadzi pojazd, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw, którą 27 września uchwalił Sejm (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), jazda rowerem pod wpływem alkoholu trafi do art. 87 kodeksu wykroczeń. I będą za nią grozić: grzywna, praca społeczna lub dozór elektroniczny.

Nowelizacja wprowadza także zmianę prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń dotyczącą  podniesienia granicy wysokości szkody w przypadku tzw. czynów przepołowionych. Dotychczasowa granica 250 zł zostaje podniesiona do 1/4 minimalnego wynagrodzenia czyli obecnie do 400 zł.

W drukowanym wydaniu „Policji 997”, które ukaże się w listopadzie, błędnie podaliśmy datę wejścia w życie przepisu dotyczącego jazdy rowerem pod wpływem alkoholu: lipiec 2015 r. Nowelizacja w części dotyczącej kodeksu karnego, tak jak nowelizacja kodeksu wykroczeń, zacznie obowiązywać 9 listopada 2013 r. - po 14 dniach od daty opublikowania ustawy.

Za pomyłkę przepraszamy. Na nasze usprawiedliwienie możemy podać tylko to, że publikacja ustawy nastąpiła 25 października, kiedy listopadowe wydanie było już w druku.

Redakcja