Grób insp. Władysława Sobolewskiego, ojca polskiej kryminalistyki, jest już odnowiony. Uroczystość odsłonięcia odremontowanego nagrobka odbyła się 4 października br. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

+

Przejście techników pod nadzór pionu kryminalistyki, ujednolicenie procedur badawczych oraz czasu wykonywania ekspertyz, regionalizacja i specjalizacja badań, znaczny wzrost efektywności pracy i – co za tym idzie – skrócenie czasu oczekiwania na ekspertyzy, a także czasu szkoleń, powołanie biegłych i specjalistów.

+

Obecnie w polskich więzieniach jest ich około 5 tysięcy. Współwięźniowie nazywają ich „kolarzami”. To rowerzyści skazani na podstawie art. 178a par. 2 k.k. za jazdę rowerem po pijanemu.

+

Policjanci z Gdyni średnio raz na tydzień zatrzymują grafficiarza, który nielegalnie bazgrze na murach i pociągach. Zwalczaniem tego rodzaju przestępczości zajmuje się specjalna grupa policjantów z Komendy Miejskiej Policji.

+