Z nadinsp. Markiem Działoszyńskim rozmawiają Irena Fedorowicz i Klaudiusz Kryczka.

+

Umundurowanego policjanta można nagrywać, fotografować, filmować i nie trzeba do tego żadnej zgody. A gdyby regułą było, że to policjanci rejestrują obraz i dźwięk podczas interwencji? Co na to zainteresowani? Zdania są podzielone.

+

Harmonogram centralnych imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji w roku 2013

+

e Posterunek miał zrewolucjonizować pracę policjantów i uwolnić ich od wielokrotnego wpisywania tych samych danych do kolejnych dokumentów. Tymczasem teraz muszą oni dane… kasować.

+