Przygotowany został projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ten kompleksowy akt prawny ma wprowadzić wiele zmian w zakresie ich użycia i wykorzystania. Będzie on adresowany do wielu formacji, w tym Policji. Przygotowywane przepisy powinny wejść w życie 5 czerwca 2013 r., bo wtedy, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, tracą moc przepisy obecnie obowiązujące.

+

Co siódmy polski policjant jest kobietą. Według stanu na 10 stycznia 2013 roku w polskiej Policji służy 13 280 policjantek i stanowią one 14 proc. ogółu funkcjonariuszy. Są lepiej wykształcone niż ich koledzy, ale zdecydowanie rzadziej pełnią w Policji funkcje kierownicze.

+

W ramach polsko szwajcarskiego projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” uczymy się, jak dbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dzięki temu zaoszczędzimy czas i pieniądze.

+

Czy funkcjonariusze i pracownicy Policji nadużywają alkoholu? Czy sięgają po niego w godzinach pracy? Czy jest to akceptowane przez otoczenie? Czy osoby, które nadużywają alkoholu, powinny zostać zwolnione?

+