O wykorzystaniu kryminalistycznych baz danych i możliwościach z tego płynących nie trzeba nikogo przekonywać. Zgromadzone i przetwarzane dane są narzędziem, które powinno być wykorzystywane w każdym postępowaniu przygotowawczym, gdy są zabezpieczone ślady kryminalistyczne. Czy tak jest, możemy się przekonać, analizując wykorzystanie AFIS.

+

W ostatniej dekadzie, czyli od momentu wcielenia do Komendy Głównej Policji w lutym 2003 r., centralna jednostka antyterrorystyczna przeszła cztery reformy (a cztery kolejne nie weszły w życie), nim stała się obecnym Biurem Operacji Antyterrorystycznych KGP. Niewątpliwie biuro, a w ślad za nim cały pion AT, czeka następna transformacja. W tym roku mają zostać opracowane nowe rozwiązania organizacyjno prawne, które powinny zostać wprowadzone w życie z początkiem roku 2014.

+

Jest ich osiemnaścioro w całej Polsce. Są absolwentami Narodowej Akademii FBI w Quantico. Większość z nich to policjanci, ale nie tylko.

+

Wszystko zaczęło się od aukcji internetowej. Mariusz Ziegert, młody policjant Wydziału Prewencji KPP w Starogardzie Gdańskim, rodowity Kociewiak i pasjonat historii w jednej osobie, wypatrzył w internecie ofertę sprzedaży kilkunastu pamiątek z okresu międzywojnia, związanych z Policją Państwową regionu Pomorza. Jak na lokalnego patriotę przystało, bez wahania przystąpił do licytacji.

+