Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Priorytety MSW

Resortowe priorytety ogłosił minister Bartłomiej Sienkiewicz podczas konferencji, która odbyła się w MSW 10 maja. Bezpieczeństwo powszechne, a szczególnie przeciwdziałanie przemocy wobec najsłabszych i zwalczanie zorganizowanej przestępczości – to najważniejsze zadania, jakie zdaniem ministra spraw wewnętrznych Bartłmieja Sienkiewicza stoją przed jego resortem.

- Państwo nie kończy się na progu prywatnego domu. Sygnał o zagrożeniu przemocą fizyczną wobec kobiety, wobec dziecka w domu nie będzie nigdy lekceważony. Algorytmy działania Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, dzieci i starców będą udoskonalane – zapowiedział minister.

W tej sprawie minister zapowiedział dialog i ścisłą współpracę MSW i Policji z organizacjami pozarządowymi, które pomagają ofiarom przemocy.

Drugim priorytetem jest zwalczanie zorganizowanej przestępczości.

- Jesteśmy w przededniu drugiej wojny ze zorganizowaną przestępczością – ocenił minister Sienkiewicz. – Pierwsza, zwycięska, miała miejsce w latach 90. Nie ma już Wołomina i Pruszkowa, te wielkie przestępcze konglomeraty zostały rozbite. Obecnie 200 grup przestępczych jest w stałym monitoringu Policji, ale żadne z nich nie mają szans powrócić do poziomu z lat 90. – dodał.

Zdaniem ministra charakter drugiej wojny będzie radykalnie inny, bo diametralnie inna jest też dzisiejsza przestępczość zorganizowana. Potocznie nazywa się ją przestępczością białych kołnierzyków. Nie są do brutalne gangi, ale ich działalność ma charakter sieciowy, którego istotą jest np. dokonywanie na wielką skalę wyłudzeń podatków.

Bartłomiej Sienkiewicz poinformował również, że zmieni się usytuowanie Centralnego Biura Śledczego w strukturach Policji. Obsada CBŚ zostanie zwiększona o około 200 - 300 etatów, a jego szef będzie w randze komendanta. Minister nie wykluczył, że szeregi nowej struktury Centralnego Biura Śledczego mogą zasilić także oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy dotychczas zajmowali się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Szef MSW mówił także o prowadzonych w ministerstwie pracach legislacyjnych m.in. o zmianach w zwolnieniach lekarskich służb mundurowych (tzw. L-4), reformie komisji lekarskich, a także o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób, mających związek ze służbą.