O pijanych kierowcach pisaliśmy na naszych łamach m.in. w nr. 11 z 2011 roku. Rok 2014 rozpoczął się serią dramatycznych wypadków drogowych, które spowodowali nietrzeźwi kierowcy.

+

Podsumujmy styczniową naradę roczną. Czym warto podzielić się z czytelnikami „Policji 997”?

+

Przez trzy miesiące w Komendzie Głównej Policji na stażu były dwie panie, które pomagały w codziennej pracy Biura Finansów i Biura Logistyki Policji. Korzyści są obopólne – jednostka otrzymała wsparcie, a stażystki zyskały obycie w pracy biurowej i niezbędne doświadczenie zawodowe. Były to staże wyjątkowe, bo odbywały je osoby niepełnosprawne skierowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

+

Stanowisko Komendanta Głównego Policji w sprawie ochrony społeczeństwa przed groźnymi przestępcami mającymi opuścić zakłady karne urzeczywistnia standardy ustanowione przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

+

22 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia i wolności seksualnej innych uchwalona 22 listopada 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją 13 grudnia ub.r. i jednocześnie skierował, w trybie kontroli następczej, do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten wyjaśnił wątpliwości natury formalnoprawnej.

+