Zbieranie śladów na miejscu zdarzenia wymaga dokładności, wiedzy i wyobraźni. Bez nich nie da się zrekonstruować wypadku drogowego. – Ślady to podstawa. A rola policjanta jest tu kluczowa – mówi Tadeusz Diupero, biegły sądowy w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych.

+

Społeczeństwo wystawia nam wysokie noty. W marcu dobrze oceniało Policję 67 procent badanych przez CBOS.

+

„Bierz kasę i morda w kubeł!” – powiedział do młodego policjanta jego kolega z patrolu, stary wyga z wieloletnim stażem służby, podając mu 200 złotych.

+

Gdy Zbigniew Bródka, strażak z jednostki PSP w Łowiczu, w Soczi zdobył złoto, Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, zadzwonił z gratulacjami. – Panie Zbyszku, duma rozpiera wszystkie służby MSW – powiedział. A potem, wraz ze strażakami, witał go w Warszawie.

+