24 maja br. w jednym z warszawskich liceów gościły dzieci policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka przygotowano dla nich moc atrakcji.

+

Na miejscu przestępstwa krople krwi układają się w opowieść. Aby ją poznać, potrzeba eksperta, który potrafi czytać ślady krwawe. Znaczenie ma wszystko: ilość plam, ich kształt, lokalizacja, wielkość, rozmieszczenie względem siebie. W Policji jest jedna biegła w tej dziedzinie: podinsp. Maria Walczuk, kierownik Zakładu Biologii CLKP.

+

W kwietniu Trybunał Konstytucyjny prowadził postępowanie (sygnatura akt K23/11) mające odpowiedzieć na pytanie o konstytucyjność przepisów związanych z uprawnieniami służb mundurowych i służb specjalnych

+

– Nie mam wątpliwości, że kobiety są potrzebne na wszystkich szczeblach i stanowiskach służbowych, jeśli mają odpowiednie cechy i kompetencje – mówił nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny Policji, podczas konferencji „Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji”, która odbyła się 16–17 kwietnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

+