Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zapobiegać patologiom (nr 112/07.2014)

– W Policji nie można zamiatać trudnych spraw pod dywan, bo społeczeństwo może stracić do tej formacji zaufanie – podkreślił na konferencji nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji.

Od 5 do 6 czerwca br. w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja zatytułowana „System Wczesnej Interwencji – Kształtowanie Standardów w Policji”. Uczestniczyli w niej m.in.: kadra kierownicza Policji, wykładowcy akademicy i przedstawiciele instytucji państwowych. Patronatem honorowym objęli ją: Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, i Marek Biernacki, minister sprawiedliwości.

CEL

W tematykę SWI wprowadził uczestników konferencji nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji, który opowiedział o powstaniu systemu, jego bieżącym wykorzystywaniu, a także o planach na przyszłość. Podkreślił, że system ten ma przeciwdziałać nieprawidłowościom w Policji, zapewniać wiedzę niezbędną do zarządzania, a także poprawiać jakość pracy w formacji. Jego elementami są warsztaty i newslettery. Jest adresowany do kadr kierowniczych jednostek wszystkich szczebli. Jego stosowanie polega na zapobieganiu patologiom przez wskazywanie błędów i komunikowanie właściwych standardów postępowania. SWI reaguje na bieżące i realne potrzeby Policji, a przede wszystkim wspiera w zarządzaniu kadry kierownicze tej formacji. Nadinsp. Marek Działoszyński zaznaczył, że warsztaty SWI doskonalą umiejętność reagowania na nieprawidłowości w Policji. Uczą informować o nieakceptowanych przez przełożonego zachowaniach oraz konsekwencjach, gdy podwładny nie dostosuje się do standardów wyznaczonych przez kierownictwo.

OPINIE

Uczestnicy konferencji zastanawiali się, jakie pozytywne zmiany zaszły w ostatnich latach w standardach działania Policji. Szukali odpowiedzi na pytania, co można jeszcze w tej kwestii usprawnić. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, mówił o potrzebie godzenia wykrywalności przestępstw z prawami człowieka. Prof. dr hab. Józef Penc, wykładowca Politechniki Łódzkiej, opowiadał o właściwym zarządzaniu wiedzą. Podkreślał, że jest ono jednym z czynników niezbędnych do doskonalenia Policji. Ks. dr Krzysztof Stępniak z Akademii Humanistycznej w Pułtusku wygłosił wykład na temat efektywnego słuchania, które jest niezbędnym elementem relacji interpersonalnych. Do uczestników konferencji list skierował Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, który podkreślił w nim, że jest dumny, bo polska Policja szczególnie dba o swoje standardy, a także procedury postępowania w każdej sytuacji. Napisał, że z nadzieją patrzy na System Wczesnej Interwencji, który zdążył się już sprawdzić i zyskać uznanie zarówno w samej Policji, jak i wszędzie tam, gdzie pracę tej służby postrzega się ze szczególną troską. Jego zdaniem to ważne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oddane do dyspozycji przełożonych. Wyraził nadzieję, że System Wczesnej Interwencji będzie wielką pomocą dla całej struktury policyjnej.

OCENA

Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, stwierdził, że SWI może zapobiegać negatywnym zjawiskom w funkcjonowaniu Policji. Jego zdaniem nie rozwiąże on wszystkich problemów, ale może usuwać pewne patologie, które pojawiają się w działaniu tej formacji.

– Jest to narzędzie o charakterze wewnętrznym, które zapewnia autokontrolę. Nie zapominajmy, że na działanie Policji mają wpływ także podmioty zewnętrzne, np. Rzecznik Praw Obywatelskich, ale jest lepiej, gdy Policja sama rozwiązuje swoje sprawy – zaznaczył.

Dr Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uważa, że System Wczesnej Interwencji powinien być jednym z mechanizmów, które mogą służyć ochronie praw człowieka w Policji. Jego zdaniem SWI jest dobrą inicjatywą, którą należy kontynuować.

Wojciech Kutyła, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, jest pewien, że SWI może usprawnić pracę Policji.

– Za jego pomocą można budować wysoki profesjonalizm policjantów oraz kadry dowódczej. Moim zdaniem to dobre narzędzie, bo oparte jest na doświadczeniu, które zbierają funkcjonariusze. Pozwala ono unikać błędów w tej formacji – ocenia wiceprezes NIK.

Przypominamy, że o SWI więcej można przeczytać w czerwcowym wydaniu miesięcznika „Policja 997”.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. Marek Krupa