Wczesnym popołudniem ratownik dyżurujący w centrali TOPR odebrał telefon od zdenerwowanego turysty, który poinformował, że widział człowieka spadającego w przepaść z Orlej Perci w rejonie Granatów. Informacja została natychmiast przekazana załodze policyjnego śmigłowca i dyżurującej wraz z nią ekipie ratowników górskich. W ciągu pięciu minut ludzie i maszyna byli gotowi do startu.

+

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, kończące postępowanie w sprawie sygn. akt K23/11, wyznacza konsensus między uprawnieniami Policji w zakresie stosowania kontroli operacyjnej i uzyskiwania danych telekomunikacyjnych a gwarancjami praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją w tę sferę.

+

O L-4, wykazie chorób zawodowych i świadczeniach odszkodowawczych z Tomaszem Krzemieńskim, wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów rozmawia Elżbieta Sitek

+

1 lipca 2015 r. wejdzie w życie ostatnia zasadnicza część ustawy z 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1 (Dz. z 2013 r. poz. 1247)2. Nowelizacja k.p.k. dokonana ustawą z 27 września 2013 roku wprowadza istotne zmiany w instytucji zamknięcia śledztwa.

+

Każdy chłopiec w dzieciństwie chciał być rycerzem. Ja jestem – mówi sierż. sztab. Paweł Sopyło z pierwszego Komisariatu Policji w Chorzowie.

+