Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nr 115 / październik 2014

Spis treści

TYLKO SŁUŻBA

Narada wojewodów i kadry kierowniczej Policji

Wspólnie o bezpieczeństwie - policjanci i wojewodowie konferowali o najbardziej palących problemach związanych z bezpieczeństwem

 

Krzyże Zasługi za Dzielność

Ośmiu wspaniałych – minister SW wręczył odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP funkcjonariuszom, którzy wykazali się odwagą

Szkolenia SISII

Przybędzie 600 trenerów – cykl szkoleń dla`policjantów i pracowników Policji z zakresu Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji

System Wspomagania Obsługi Policji 

Policja na wspomaganiu – nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie w Policji

 

Śpb

Ochroni głowę - kask zabezpieczający jest środkiem przymusu bezpośredniego ma zagwarantować bezpieczeństwo osobie, której będzie założony

 

Komunikacja wewnętrzna w praktyce

Lubuski Komunik@tor

 

KRAJ

Rozmaitości

 

ŚŁUŻBA ŚLEDCZA

Powstanie CBŚP

Nie odpuszczamy - rozmowa z nadinsp. Igorem Parfieniukiem, dyrektorem Centralnego Biura Śledczego KGP

 

Aspekty prawne

Powstanie CBŚP – to nowa jednostka organizacyjna Policji

 

POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ

Mł. asp. Joanna Garbacik

Rozwiązuje problemy do końca – tak mówią o niej ci, którym pomogła w trudnych sytuacjach życiowych

 

WSPÓŁPRACA MĘDZYNARODOWA

Seminarium absolwentów Akademii FBI w Quantico

Po raz pierwszy w Polsce –  32. sesja doszkalająca dla absolwentów Narodowej Akademii FBI

Współpraca jest wzorowa – rozmowa z Johnem Bolesem, zastępcą dyrektora FBI do spraw międzynarodowych

 

DAWNO TEMU W POLICJI

Służba kryminalna II RP

Śledczy - zaliczano ich do elity intelektualnej PP, to na nich spoczywał główny ciężar walki z najbardziej niebezpiecznymi kryminalistami

 

FESTYN PATRIOTYCZNY

„Tobie Ojczyzno”

BOA w akcji - pokaz sprawności policjantów dla miłośników militariów i historii

 

SZKOLENIE

Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

Radiowozem w wirtualnym świecie -  nowatorski projekt, który umożliwi tańsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne szkolenie kierowców radiowozów

 

U NAS

Piknik edukacyjno-profilaktyczny w Ostródzie

Wyjątkowy mecz – piłkarska reprezentacja Policji pokonała gwiazdy TVP 5:4

 

Integracyjne plenery malarsko-fotograficzne

Artystyczne spotkania - organizowane przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni, to już tradycja

 

STOP KORUPCJI

Poradnik dla policjantów

Walczymy o uczciwość – rozmowa z insp. Ryszardem Walczukiem, dyrektorem BSW KGP

Jak się nie dać skorumpować – radzi policjantom pełniącym służbę na drodze Biuro Spraw Wewnętrznych

 

HISTORIA

Policyjne kalendarium – październik w latach 1924, 1974 i 1994

 

PAMIĘĆ

Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 

Rocznicowe uroczystości w hołdzie zamordowanym policjantom II RP

 

TYLKO ŻYCIE

Raport NIK

W interesie dzieci i młodzieży – kontrola ujawniła, że działania i szkół, i gmin nie doprowadziły do spadku zachowań patologicznych młodych ludzi

 

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Nim spotka je zło – przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w szkołach

 

PaT 

Rozmaitości

 

PRAWO

Nowelizacja k.p.k.

Zmiany w postępowaniu przygotowawczych cz.3

Pytania i odpowiedzi

Uprawnienia użytkowników paralizatorów

Przepisy karne ustaw szczególnych

Ustawa o  bezpieczeństwie imprez masowych  - cz. 1

 

ŚWIAT

Orkiestra Reprezentacyjna Policji we Francji

Wzruszające koncerty – francuska publiczność oklaskiwała policyjnych muzyków z Polski na stojąco

 

Z NAMI

Dobry obyczaj w Policji

Przy stole cz. 2

 

SPORT

Rozmaitości

 

KRZYŻÓWKA nr 10

 

 

zdj. na okładce: Paweł Ostaszewski 

Pliki do pobrania