Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dziękuję Policjantom

Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie pogratulować policjantom znakomitej postawy podczas Marszu Niepodległości w Warszawie.

Uczyniłam to już zaraz po zajściach, podczas odwiedzin u rannych funkcjonariuszy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW. Teraz zwracam się do wszystkich Państwa. Państwa reakcje były od początku prawidłowe i skuteczne. Policja wzorowo dbała zarówno o bezpieczeństwo samych uczestników Marszu Niepodległości, jak i o mienie publiczne.

Pod sam koniec Marszu grupki towarzyszące manifestacji wszczęły awantury, połączone z dewastacją mienia, doszło do ataków na funkcjonariuszy. W tym najbardziej kryzysowym momencie policjanci postąpili dokładnie tak, jak powinni – odizolowali inicjatorów zajść od uczestników Marszu i przystąpili do działań. Dzięki temu organizatorzy Marszu mogli doprowadzić spokojnie swoje przedsięwzięcie do końca, a policjanci – skoncentrować się na interwencji dokładnie tam, gdzie była ona potrzebna.

Rezultat wydarzeń z 11 listopada 2014 r. w Warszawie to zasługa prawidłowego przygotowania logistycznego i taktycznego Policji, skutecznego bieżącego monitoringu wydarzeń, prowadzenia czynności podczas Marszu tak, by móc precyzyjnie zidentyfikować niepożądane zjawiska, i błyskawicznego, elastycznego reagowania na sytuację.

Działania Policji w Warszawie i w całej Polsce doskonale wpisują się w zadania i priorytety, jakie postawiło przed sobą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Bezpieczeństwo – jeden z naszych czołowych priorytetów, obejmuje ochronę obywateli przed działaniami obliczonymi na zakłócenie porządku. Wytrwale staramy się przeciwdziałać chuligaństwu, przemocy domowej oraz piractwu drogowemu. To wszystko można objąć kluczowym dla nas słowem – bezpieczeństwo.

Zapewniając bezpieczeństwo, policjanci zdobywają sobie coraz większe zaufanie społeczne. Dziękuję Państwu za decyzję o podjęciu tej zaszczytnej, trudnej i niebezpiecznej służby. Dziękuję Państwu za stałą gotowość, by służyć Polsce i Polakom.

 

Teresa Piotrowska

Minister Spraw Wewnętrznych