Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

TYLKO SŁUŻBA

Narada roczna kadry kierowniczej Policji

Utrzymać pozytywne trendy – oceny i zamierzenia

DRUGI CHARYTATYWNY BAL OFICERSKI POLICJI

Na szczytny cel – dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

KRAJ

Rozmaitości

Spotkanie z minister – Teresa Piotrowska zaprosiła rodziny poległych policjantów

WOŚP 2015

Kolejny bezpieczny finał – udział w kwestach bierze ponad 120 tysięcy osób

Z NAMI

Zagrożenie terrorystyczne

Najważniejsza jest współpraca – rozmowa z Ewą Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

BADANIE SPOŁECZNE

Rośnie zaufanie do Policji – wyniki badania przeprowadzonego w grudniu 2014 r. na zlecenie MSW

KOBIETY W POLICJI

Podinsp. Kinga Badeńska

Nowy oficer łącznikowy w Moskwie – 19 stycznia br. wznowiło działalność biuro oficera łącznikowego polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY

Stalking

Sprawa ważna jak wszystkie – policjanci traktują stalking tak jak inne przestępstwa, nie lekceważą go

Problem będzie narastał – rozmowa z Jagną Piwowarską, prezes Fundacji Można Inaczej

Prawne dylematy – przestępstwo czy wykroczenie?

EUROPA

Raport FRA

Przemoc wobec kobiet – Agencja Praw Podstawowych UE przebadała 42 tys. kobiet w 28 państwach

KRYMINALISTYKA

Badania antroposkopijne

Informacja zza grobu – rekonstrukcja wyglądu twarzy to jedno z najbardziej skomplikowanych badań

LOTNICTWO POLICJI

Poszukiwania ze śmigłowców

Ratują życie – użycie śmigłowców zwiększa szansę na sukces akcji poszukiwawczej

SPORT

Harmonogram wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na 2015 r.

RAPORT RPO

O warunkach pracy policjantów

Widoczna poprawa warunków służby...

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Akredytacja systemów – do 1 stycznia 2016 r. pion OIN musi zakończyć dostosowanie systemów teleinformatycznych

POLICJANCI RATUJĄ

Dzielne policjantki z Nowej Soli – dogoniły przestępcę, wytrąciły mu z rąk atrapę broni i obezwładniły

W nocy na przystanku – sierżant z Piaseczna, będąc po służbie, zatrzymał dwóch sprawców demolujących przystanki

O NAS

Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania

Zainteresowanie do ostatniego dnia – wystawa w PKiN

PaT

Gala na Śląsku

Coraz więcej pozytywnej energii

U NAS

Komunikacja wewnętrzna w praktyce

W trosce o seniorów – wielkopolski program „Bezpieczne życie seniorów”

PAMIĘĆ

Rozmaitości

Śladem kresowych mogił – przywróceni policyjnej historii

Recenzje płyty „Ostaszków, Twer, Miednoje” i księgi pamięci ofiary zbrodni katyńskiej

DAWNO TEMU W POLICJI

Ciekawostki

Profesor wychowania atletycznego – rzecz o Władysławie Pytlasińskim, policjancie, legendzie polskich zapasów

Kossak Milicji Warszawskiej – podarował swój obraz

Pancerne motocykle – w policji amerykańskiej

HISTORIA

Policyjne kalendarium

Luty w latach 1925, 1975 i 1995

PRAWO

Nowelizacja k.p.k.

Zmiany w postępowaniu przygotowawczym – cz. 7

KRAJ

Rozmaitości

LUDZIE POLICJI

Mł. insp. Marek Janowicz

Dziadek? – dyżurny z KGP żyje według zasady: w zdrowym ciele zdrowy duch

DLA NAS

Dobry obyczaj w Policji

Przy stole

zdj. na okładce Andrzej Mitura