Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zbudujemy skuteczne strategie (nr 121/04.2015)

Więcej patroli policyjnych na ulicach, bliższy kontakt z mieszkańcami, empatia funkcjonariuszy, a także prawo nadążające za życiem – to podstawowe wnioski z marcowej Konferencji „Prewencja Policji – perspektywy i wyzwania” zorganizowanej w Warszawie.

Konferencja była podsumowaniem projektu informacyjno-edukacyjnego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, prowadzonego w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Wystawę od 6 października 2014 r. do 11 stycznia 2015 r. odwiedziło ponad 40 tys. osób, w tym blisko 800 zorganizowanych grup z całej Polski.

Konferencję otworzył Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, który podkreślił wagę współpracy Policji z innymi instytucjami, dzięki której możliwe jest budowanie koalicji na rzecz bezpieczeństwa.

– Policja nie jest sama, lecz ma partnerów, na których może polegać – powiedział szef Policji i podkreślił, że formacja, aby działać skuteczniej, musi być otwarta na społeczeństwo i znać jego potrzeby.

O oczekiwaniach społecznych od Policji mówili goście z organizacji pozarządowych, samorządów oraz mediów. Przedstawili wyniki badań w odniesieniu do działań prewencji Policji oraz podsumowali swoje doświadczenia i oczekiwania względem tej formacji.

Prof. Janina Czapska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka nauk prawnych, mówiąc o koordynacji działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, zwróciła uwagę, że samorządy lokalne w wielu miejscowościach nie wiedzą, jak zapobiegać przestępczości.

– W tych środowiskach Policja powinna pełnić rolę wiodącego eksperta – stwierdziła prof. Janina Czapska, a przedstawiając wyniki badań ogólnopolskich stawiających pytanie „Co zrobić, żeby było bezpieczniej?”, przedstawiła oczekiwania Polaków: surowsze karanie, więcej patroli policyjnych i szybsze przybycie policjantów na miejsce zdarzenia.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach przedstawił prokurator Prokuratury Krajowej prof. Ryszard Andrzej Stefański, który m.in. skrytykował obligatoryjne zatrzymywanie prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli o 50 km/h dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Wystąpiła również Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, która mówiła o współpracy samorządów i Policji. Ksiądz dr hab. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, przedstawił natomiast możliwości Kościoła w edukacji obywateli na rzecz bezpieczeństwa.

– Ostrzegamy przed oszustami, szczególnie starszych ludzi przed oszustwami „na wnuczka” – stwierdził ksiądz dr hab. Józef Kloch. Podał też kolejny przykład działań profilaktycznych duchownych. – Dzieci przychodzące na różaniec, muszą być widoczne w drodze do świątyni, dlatego rozdaliśmy im dziesiątki odblasków.

Marcin Animucki, wiceprezes Zarządu Ekstraklasy SA, mówiąc o zabezpieczeniu meczów piłkarskich, pochwalił się, że w tym sezonie na boiskach ekstraklasy nie było awantur wywołanych przez kibiców. O działaniach swoich organizacji i jednostek opowiedzieli Justyna Róża Lewandowska z Krajowego Mechanizmu Prewencji, płk Sławomir Waliszewski, przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, i Irena de Ruig z policji holenderskiej. Lucyna Kicińska, reprezentantka Fundacji Dzieci Niczyje, mówiła o bezpieczeństwie najmłodszych. Głos zabrali także przedstawiciele firm współpracujących z Policją na rzecz bezpieczeństwa: Bogdan Benczak z fundacji PZU, Krzysztof Kłapa z fundacji McDonalds oraz redaktor Michał Żebrowski z TVN. Brawami został nagrodzony Damian Jaworski – młodzieżowy lider prewencji, który mówił „jak młodzież odbiera policję”.

– Ważne, aby pierwsze wrażenie ze spotkania policjanta było pozytywne – powiedział Damian Jaworski i dodał – szkolenia dla młodzieży powinien prowadzić policjant z pasją, a nie każdy, czyli przypadkowy.

W panelu „Kierunki profesjonalizmu służby prewencyjnej” insp. Marek Walczak, dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, podkreślił, że także samorządy terytorialne powinny określać, jakie mają potrzeby dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa. By im w tym pomóc, Policja wróciła do debat społecznych, których w ubiegłym roku było ponad tysiąc. Insp. Grzegorz Jach, autor programu ,,Profilaktyka a Ty", ostrzegł przed prowadzeniem fikcyjnych działań prewencyjnych i zaprosił do udziału w X Finale Przystanku PaT, który w czerwcu odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

– Jestem przekonany, że zbudujemy skuteczne strategie na następne lata – podsumował spotkanie insp. Cezary Popławski, zastępca Komendanta Głównego Policji.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor