Lipcowa operacja związana z zabezpieczeniem zarówno szczytu NATO, jak i Światowych Dni Młodzieży od wielu miesięcy jest tematem przygotowań wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przeprowadzone ostatniego dnia maja br., w obecności szefów służb i zaangażowanych resortów, ćwiczenie na błoniach Stadionu Narodowego było ostatecznym sprawdzianem umiejętności i współdziałania. Największym z dotychczas przeprowadzonych.

+

Komendant Główny Policji ogłasza KONKURS NA HASŁO, które zostanie umieszczone na radiowozach Policji.

+

Z komendantem głównym Policji nadinsp. dr. Jarosławem Szymczykiem rozmawia Piotr Maciejczak.

+

Kasia i Basia to 14-latki, które zaginęły 20 maja br. w okolicach Starej Dąbrowy w Puszczy Kampinoskiej. Ich zniknięcie przestraszyło najbliższych i nasuwało najczarniejsze myśli.

+