Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Studencki zjazd w Szczytnie

Ponad 130 osób wzięło udział w VI Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Kryminalistyki zorganizowanym w Wyższej Szkole Policji.

Zjazd odbył się w dniach 4-6 maja br. Był poświęcony zbrodni jako manifestowi sprawcy. Zorganizowali go członkowie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych i Zakład Kryminalistyki WSPol., a honorowym patronatem objął komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Co roku zjazd gości inna uczelnia wyższa – w tym roku ten zaszczyt przypadł Wyższej Szkole Policji.

KONKURS I WARSZTATY

W spotkaniu wzięło udział 18 studenckich kół naukowych z całej Polski. Tematyka zjazdu obejmowała m.in.: modus operandi i motywację sprawców przestępstw, nowoczesne technologie na miejscu zdarzenia i w laboratorium kryminalistycznym oraz wpływ czynników socjologicznych na popełnianie przestępstw. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz z UMK, prof. Ewa Gruza z UW i prof. Józef Wójcikiewcz z UJ, członkowie komitetu naukowego konferencji. Zainteresowanie wzbudziło zwłaszcza wystąpienie prof. Wójcikiewcza, zatytułowane prowokacyjnie Czyżby koniec kryminalistyki?! Ze sporym zaciekawieniem słuchano też panelu Dlaczego kobiety zabijają, czyli o seryjnych zabójczyniach.

Drugiego dnia zjazdu odbył się konkurs wiedzy kryminalistycznej – wygrała go Joanna Bartecka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tego samego dnia reprezentanci studenckich kół naukowych przedstawili działalność swoich kół, a wieczorem wyświetlono film Czerwony Pająk – to historia seryjnego mordercy, zainspirowana sprawą Karola Kota.

Trzeciego dnia były zajęcia praktyczne: warsztaty z daktyloskopii, traseologii i balistyki przeprowadzili wykładowcy WSPol. Uczestnicy zjazdu zwiedzili też Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze, w tym pracownie antynarkotykową i pułapek kryminalistycznych, oraz zapoznali się z symulatorem działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

DUŻE WYZWANIE

Przemysław Knut, przewodniczący Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych i komitetu organizacyjnego zjazdu, przyznał, że dla ich koła było to spore wyzwanie logistyczne.

– Po raz pierwszy realizowaliśmy tak duże przedsięwzięcie naukowe. Pozytywne opinie, zarówno członków komitetu naukowego zjazdu, jak i przybyłych studentów z całego kraju, pozwalają mi twierdzić, że organizacja wydarzenia stała na wysokim poziomie. Przygotowania rozpoczęliśmy już w listopadzie: udało nam się zaprosić m.in. przedstawiciela Europolu i firmy oferujące nowoczesny sprzęt dla techniki kryminalistycznej. Myślę, że VI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki spełnił oczekiwania wszystkich uczestników.

Przemysław Knut to student IV roku bezpieczeństwa wewnętrznego WSPol. Od początku studiów należy do SKNK, a od dwóch lat jest jego przewodniczącym. Jest też finalistą pierwszej olimpiady policyjnej zorganizowanej przez WSPol. w 2010 r. Indeks zdobył już jako uczeń pierwszej klasy Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze. 

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Patrycja Niemiec