– Kontrolujcie uprawnienia sterników i sprawdzajcie ich stan trzeźwości – przypomina policjantom kom. Rafał Kiśluk, naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie, na sobotniej odprawie, 4 czerwca br., w komisariacie w Mikołajkach.

+

Od 5 do 9 czerwca br. odbyły się w stolicy ćwiczenia kontrterrorystyczne przygotowane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP. Udział w nich wzięły oddziały specjalne centralnych jednostek antyterrorystycznych, skupionych w międzynarodowej grupie zadaniowej Atlas. Stołeczne manewry w praktyce sprawdziły przygotowanie jednostek do współdziałania w ramach pomocy międzynarodowej przy okazji operacji zabezpieczającej szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży.

+

Spotkanie z przedstawicielami mediów i społeczności lokalnej inaugurujące pilotażowy program dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” odbyło się 13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

+

Sprawcę podłożenia bomby we wrocławskim autobusie namierzono i zatrzymano w ciągu pięciu dni od zdarzenia. Na ten sukces pracowało w sumie 1750 policjantów, z czego prawie 1300 z różnych służb operacyjnych kilku jednostek Policji.

+