Dwa owczarki belgijskie malinois służą w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. To psy do realizacji działań bojowych, szkolone m.in. we Francji.

+

Rozmowa z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji

+

Handel ludźmi, nazywany współczesnym niewolnictwem, jest według danych ONZ trzecim pod względem dochodów (po handlu bronią i narkotykami) nielegalnym biznesem i przynosi przestępcom zyski w wysokości 32 miliardów rocznie.

+

Pięć lat temu w Białymstoku została podpisana umowa o realizacji projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, finansowanego przez Szwajcarię aż w 85 proc. Zyskali na nim przede wszystkim uczestnicy ruchu drogowego w Polsce.

+