Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowocześnie i komfortowo

Coraz więcej policjantów pełni służbę w nowych siedzibach. Jak zapewnia minister SWiA, inwestycje w rozbudowę i modernizację policyjnej infrastruktury są dla resortu priorytetem.

W Łodzi

Otwarcie I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, odbyło się 28 września br. W uroczystości udział wzięli m.in.: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych współpracujących z Policją oraz duchowieństwa. Nowa siedziba I KP mieści się na tyłach budynku KMP w Łodzi i liczy prawie 5 tys. mkw. Inwestycja ma poprawić warunki pracy policjantów i pracowników Policji oraz podnieść jakość obsługi interesantów. Obiekt został wyposażony m.in. w strzelnicę z pięcioma stanowiskami, w której znajduje się także pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej, „niebieski pokój” do przesłuchań małoletnich ofiar i świadków przestępstw oraz pokój do przesłuchań dla dorosłych. W holu głównym ustawiono samoobsługowe urządzenie do sprawdzania stanu trzeźwości.

W niektórych pomieszczeniach zainstalowano klimatyzację. Budynek, w którym przewidziano 200 miejsc pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, ma też windę i sanitariat dla niepełnosprawnych ruchowo interesantów. W garażu podziemnym jest 30 miejsc parkingowych, a na powierzchni 114. W trakcie uroczystości otwarcia I KP w Łodzi, wybranym funkcjonariuszom z tego komisariatu oraz KMP w Łodzi wręczono odznaczenia państwowe i resortowe.

W Pniewie

Od 13 października br. nowym komisariatem Policji mogą cieszyć się mieszkańcy Pniewa (woj. wielkopolskie). W oddaniu do użytku nowo wybudowanego budynku wzięli udział m.in.: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński,  przedstawiciele władz samorządowych i rządowych oraz duchowieństwa.

Siedziba KP w Pniewach ma niemal 500 mkw. Znajdują się tam m.in.: punkt przyjęć interesantów, pomieszczenia biurowe, magazyny i pomieszczenia techniczne oraz garaże. Obiekt przystosowany jest także dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Komfortowe warunki ułatwią pracę funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz zwiększą jakość obsługi interesantów. Podczas uroczystości nadinsp. Jan Lach wręczył insp. Romanowi Kusterowi akt powołania go na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Nadinsp. Tomasz Trawiński na stanowiska komendantów miejskich, powiatowych i zastępców komendantów powołał natomiast piętnastu oficerów, którzy dotychczas pełnili obowiązki na tych stanowiskach. Brązowy Medal za Zasługi dla Policji otrzymał Jarosław Przewoźny, burmistrz Pniew.

W Gołdapi

Dla funkcjonariuszy z Gołdapi, którzy dotychczas pełnili służbę w przedwojennym budynku, 17 października br. był wyjątkowy. Tego dnia oddano do użytku nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi i jednocześnie nadano sztandar tej jednostce. Na uroczystości przyjechali m.in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak. W KPP w Gołdapi służbę będzie pełniło ponad 60 funkcjonariuszy, którzy do swojej dyspozycji będą mieli przeszło 2 tys. mkw. W obiekcie znajdują się m.in. garaż oraz kojce dla psów policyjnych wraz z budynkiem obsługi.

Warunki, w jakich policjanci pełnią służbę, oraz wzrost uposażenia funkcjonariuszy i pracowników Policji są priorytetem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego realizację zapewnić ma trwający program budowy i remontów budynków siedzib jednostek Policji oraz ustawa modernizacyjna, której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów.

– Aby Policja mogła dobrze służyć ludziom, musi być blisko ludzi. W czasie rządów koalicji PO–PSL w latach 2007–2015 zlikwidowano ponad połowę posterunków w Polsce. Były to błędne i nieprzemyślane decyzje. Miało to negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Teraz przywracamy te posterunki, tego wymagają względy bezpieczeństwa i takie jest powszechne oczekiwanie społeczne, co wynika z przeprowadzonych licznych konsultacji społecznych (ok. 12 tys. spotkań w pierwszych miesiącach 2016 roku). Policja musi na co dzień podejmować działania prewencyjne i jak najlepiej rozpoznawać zagrożenia. Nie jest to możliwe, gdy reaguje ona tylko „na telefon”. Państwo ma obowiązek stwarzać funkcjonariuszom odpowiednie warunki do wykonywania ich zadań. Temu ma służyć nowy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017–2020”. Realizacja tego pogramu poprawi skuteczność i sprawność wszystkich służb MSWiA. Zakłada wymianę zużytego, przestarzałego sprzętu i uzbrojenia, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy, rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz wzrost wynagrodzeń – powiedział skretarz stanu.

Program modernizacji, który zaplanowano na lata 2017–2020, będzie kosztował 9,2 miliarda zł. W przyszłym roku na ten cel rząd przeznaczył niemal 1,4 miliarda złotych. Ustawa modernizacyjna obejmie wszystkie służby podległe MSWiA, tj. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Biuro Ochrony Rządu. Dzięki niej możliwe będą inwestycje i zakupy wyposażenia funkcjonariuszy i nowoczesnego sprzętu. W 2017 r. na ten cel przeznaczono 780 mln zł.

Ważnym elementem programu będą także podwyżki wynagrodzeń około 150 tys. funkcjonariuszy oraz 30 tys. pracowników wymienionych formacji. Na ten cel w przyszłym roku przeznaczono 610 mln zł. Od 1 stycznia 2017 roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł.

H.S., K.Z.
zdj. Marcin Sędzicki (Łódź), Maciej Święcichowski (Pniewy), Rafał Jackowski (Gołdap)