Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

SPOTKANIA WIGILINE

Czas świątecznych życzeń

Pieta, opłatek i odznaczenia

SŁUŻBOWE ŻYCZENIA

Na 2017 rok – życzenia składają bohaterowie, o których pisaliśmy w ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy

KRAJ

Rozmaitości

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wspólne zespoły śledcze

Wciąż ich za mało – wspólny zespół śledczy (Joint Investigation Teams, w skrócie JIT) to jedna z metod międzynarodowej współpracy policyjnej i sądowej

ŚWIAT

Rozmaitości

SPRZĘT

Dla służb mundurowych

Systemy antydronowe – pozwolą dezaktywować bezzałogowce stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa

TRANSPORT POLICYJNY

Nowe zakupy

Lepszy tabor – ciężarówki, więźniarki, furgony patrolowe, radiowozy to pojazdy, o które wzbogaciła się pod koniec ub.r. Policja

TYLKO SŁUŻBA

Ruch drogowy

Prewencyjnie z wideorejestratorem – radiowozy z wideorejestratorami są używane do wychwycenia samochodów znacznie przekraczających dozwoloną prędkość, ale nie tylko...

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Raport NIK

Ochrona pieszych – NIK zbadała stan bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg i wskazała ujawnione nieprawidłowości

Piesi

Zimą bardziej niebezpiecznie – profilaktyczno-edukacyjne działania stołecznych policjantów na rzecz bezpieczeństwa pieszych

SPORT

Harmonogram wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na rok 2017, objętych patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji 

EUROPOL

Raport o sposobie działania Państwa Islamskiego

Oni już tu są – raport Europolu to kolejny głos ostrzegający przed rosnącym zagrożeniem ze strony islamskiego terroryzmu

SZKOLENIE

Dla użytkowników SIS

Największy projekt Policji – dobiegł końca trwający ponad dwa lata projekt szkoleniowy „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”

POLICJANCI RATUJĄ

Podkom. Zbigniew Kaliszewski

Uratował dziecko – policjant wyciągnął z morza chłopca, który się topił

POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ

Sierż. sztab. Adam Florczak

Jesteśmy, aby pomagać – mówi jeden z pięciu laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”

POLICJA BLIŻEJ LUDZI

Podziękowania

Listy od czytelniczek z wyrazami wdzięczności dla policjantów za ich pomoc

PSYCHOLOGOWIE W POLICJI

Dwie dekady – od 20 lat praca psychologów policyjnych jest dostosowana do potrzeb Policji

PAMIĘĆ

Rozmaitości

HISTORIA

Policyjne kalendarium

Styczeń w latach 1927, 1977 i 1997

POLICYJNY PITAWAL

Strategia Policji Państwowej

Przeciw bandyckiemu rozpasaniu

PREWENCJA

Standaryzacja programów profilaktycznych – opracowanie Biura Prewencji KGP

PRAWO

Mieszkania policjantów – zwrot pomocy finansowej

Telefon komórkowy – oglądamy czy przeszukujemy?

SPORT

Rozmaitości

XXIV Rajd górski „Karpacz 2016”

PASJE

Klub motocyklowy

Zagubieni święci – Lost Saints LEMC Poland Legion

ROZRYWKA

Uzależniona od pisania – rozmowa z Joanną Opiat-Bojarską

Przesłuchanie – fragment kryminału Joanny Opiat-Bojarskiej „Niebezpieczna gra”

KRZYŻÓWKA

U NAS

Zapowiedzi imprez i uroczystości

Styczeń 2017

zdj. na okładce Piotr Świstak/KSP