Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Podsumowanie 2016 roku

15 lutego odbyła się roczna narada kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego Policji z udziałem I zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka.

Komendant CBŚP insp. Kamil Bracha podsumował miniony rok pracy biura, wysoko oceniając zaangażowanie funkcjonariuszy.

WYNIKI

Najważniejsze efekty pracy policjantów CBŚP w zwalczaniu przestępczości kryminalnej to:

– zatrzymanie 4103 podejrzanych, z czego 37 proc. to osoby podejrzane o przestępstwa z art. 258 k.k. (przestępczość zorganizowana). Wśród nich byli m.in.: Piotr S., ps. Sajur, lider tzw. grupy ożarowskiej, i Esam S., poszukiwany czerwoną notą przez Interpol, obydwaj zatrzymani przez funkcjonariuszy Zarządu III CBŚP;

– zabezpieczenie mienia wartości ponad 335 milionów złotych (z czego ponad 256 mln w sprawach dotyczących przestępczości ekonomicznej) i odzyskanie mienia wartości ponad 38 milionów złotych;

– zabezpieczenie 552 sztuk broni (rekordowa liczba w porównaniu z wcześniejszymi latami), w tym: 192 sztuk broni krótkiej, 135 sztuk broni długiej, 128 sztuk gazowej i 99 sztuk innej;

– zlikwidowanie 12 laboratoriów narkotyków i 108 plantacji konopi indyjskich;

– zabezpieczenie w Polsce 851 kilogramów narkotyków (policjanci innych jednostek w kraju zabezpieczyli ponad 200 kilogramów, a policjanci na świecie ponad 2 tony);

– zlikwidowanie 26 nielegalnych fabryk papierosów (200 mln sztuk papierosów) i 46 krajalni tytoniu (305 ton krajanki).

TRENDY PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Analiza ubiegłorocznej przestępczości zwalczanej przez CBŚP pozwala na wskazanie najważniejszych trendów w działalności zorganizowanych grup przestępczych.  Zaobserowowano odradzanie się zorganizowanych grup rozbitych na początku XXI wieku, ich włączanie się do walki o strefy wpływów. Rośnie liczba przestępstw z użyciem ładunków wybuchowych oraz przemyt i nielegalny obrót bronią palną, w zainteresowaniu przestępców nadal są luksusowe samochody, ale także ciągniki siodłowe i naczepy oraz maszyny rolnicze i budowlane. Przestępczość zorganizowana coraz częściej przybiera charakter transgraniczny. Polskie zorganizowane grupy przestępcze działają w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich.

W przestępczości narkotykowej rośnie produkcja narkotyków syntetycznych przy wykorzystaniu niekontrolowanych substancji chemicznych, a także  produkcja amfetaminy z wykorzystaniem leków, na rynek wprowadzane są nowe substancje psychoaktywne, rośnie przemyt substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji prekursorów i narkotyków.

W przestępczości ekonomicznej  najważniejsze sprawy dotyczą wyłudzenia podatku VAT w obrocie różnego rodzaju towarami w szczególności w branży paliwowej przy sprowadzaniu paliwa z Niemiec i Litwy. W związku z wprowadzonym tzw. pakietem paliwowym  nastąpił powrót przestępczości  związanej z odbarwianiem paliwa. Nadal tworzone są nielegalne fabryki papierosów, w których coraz częściej zatrudniani są wykwalifikowani pracownicy z Ukrainy i Bułgarii, ostatnio obserwuje się także przenoszenie nielegalnej produkcji za granicę: do Holandii, Belgii i Niemiec. Przy praniu pieniędzy wykorzystywane są firmy i banki w tzw. rajach podatkowych oraz wirtualna waluta.

ZADANIA SPECJALNE

W 2016 roku w ramach policyjnej operacji „Przymierze”, mającej za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Centralne Biuro Śledcze Policji prowadziło podoperację „Terror” . Do zadań policjantów CBŚP należało rozpoznanie wszelkich zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz zapewnienie przepływu informacji między Policją a Centrum Antyterrorystycznym ABW.

Jedna ze znaczących informacji, jaką uzyskało CBŚP, dotyczyła przyjazdu na ŚDM młodego człowieka, zwolennika ISIS, który z Polski zamierzał dostać się do Syrii i przyłączyć do tzw. Państwa Islamskiego. Szeroko zakrojone działania policjantów CBŚP doprowadziły do jego zatrzymania na terenie Krakowa. 

W 2016 roku Policjanci CBŚP zweryfikowali prawie 2000 informacji o różnych zagrożeniach.

NOWY SPRZĘT

O finansach, sprzęcie, remontach mówił podczas narady zastępca komendanta CBŚP mł. insp. Mariusz Kudela.

W 2016 roku w CBŚP zakupiono 135 samochodów za łączną kwotę 12 192 091 zł. Z rezerwy celowej biuro otrzymało 787 036 tysięcy złotych na zakup sprzętu specjalistycznego. Każdy z 6 zespołów ATK oraz Wydział dz. Aktów Terroru wyposażony został m.in. w następujący sprzęt: dron PRO 2, zestaw medyczny plecakowy R-1, zestaw SIT do sortowania i ujawniania pozostałości powybuchowych, agregat prądotwórczy, kamera GoPRO z funkcją IR, aparat fotograficzny Nikon D5200, 17 masek przeciwgazowych MP6, 4 wykrywacze metali Smętek HS-3 oraz 4 skrzynie transportowe PELI 1510.

Ponadto Wydział dz. Aktów Terroru wyposażony został m.in. w pojemnik na materiały wybuchowe, kamerę termowizyjną, detektor do wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych, echosondę, tester kolorymetryczny, a także rękawice ochronne, akumulator i multiładowarkę do drona, magnesy neodymowe z linkami do przeciągania. Zarządy CBŚP dostały także w sumie 56 paralizatorów TASER.

W 13 zarządach zrealizowano 16 zadań remontowych na łączną kwotę 2 629 439 zł.

Obecny na naradzie I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wysoko ocenił pracę biura w minionym roku i podziękował kadrze kierowniczej i wszystkim funkcjonariuszom CBŚP za zaangażowanie.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Andrzej Mitura