– Przedstawiciele służb mogą zapoznać się z nowościami na rynku, a producenci z oczekiwaniami odbiorców – mówiła nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji, podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH.

+

Z nadkom. Dariuszem Ziębą, dyrektorem Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP rozmawia Klaudiusz Kryczka.

+