EUROPOLTECH 2017

– Przedstawiciele służb mogą zapoznać się z nowościami na rynku, a producenci z oczekiwaniami odbiorców – mówiła nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji, podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH.

Odbywały się od 26 do 28 kwietnia 2017 r. w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO. Były przeznaczone dla służb porządku publicznego i formacji specjalnych. Zorganizowały je Międzynarodowe Targi Gdańskie SA we współpracy z Komendą Główną Policji, a także przy współudziale innych służb podległych MSWiA i wojska. Uczestniczyli w nich przedstawiciele polskich i zagranicznych służb policyjnych, cywilnych, wojskowych, a także osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa państwa. Targi otworzyli: nadinsp. Helena Michalak – zastępca komendanta głównego Policji, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Andrzej Kasprzak – prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, a także arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański. Na stoiskach targowych producenci i sprzedawcy prezentowali najnowszy sprzęt i wyposażenie m.in. z zakresu: techniki operacyjnej, kryminalistyki, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic oraz kontroli ruchu drogowego. Podczas Europoltechu odbywały się liczne konferencje, seminaria, prezentacje i pokazy. Zwiedzający mogli też obejrzeć stoiska Policji, które były przygotowane przez Biuro Logistyki Policji KGP, Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Kryminalne KGP, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i KWP w Gdańsku.

KONFERENCJE

„Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” – to tytuł VIII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej, która odbywała się podczas Europoltechu. Zorganizowała ją Komenda Główna Policji. Dotyczyła m.in. możliwości pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia podejmowane przez służby mundurowe, kształtowania nowoczesnych strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z wykorzystaniem zdobyczy nauki i techniki, taktyki sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów do pomiaru prędkości oraz cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości.

Podczas Europoltechu odbywała się też V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia”. Dotyczyła oględzin miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacji ofiar. Jej celem była wymiana doświadczeń oraz informacji nt. obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i innych państwach. Zorganizowało ją Centralne LaboratoriumKryminalistyczne Policji. Odbyła się też konferencja zatytułowana „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT”. Jej organizatorami byli Centralne Biuro Śledcze Policji i KGP. W trakcie Europoltechu miała też miejsce konferencja szkoleniowa, która odbyła się pod tytułem „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa”. Zorganizowali ją Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych i Komenda Główna Policji.

SUPERNOWOCZESNY

Podczas targów odbywała się ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu Super-nowoczesny oraz kolejna edycja konkursu o „Złotą Gwiazdę Policji”, którego misją jest promocja nowatorskich produktów. Komisję konkursową tworzyła Rada Programowa Targów, w skład której wchodzili zastępcy szefów służb i formacji bezpieczeństwa państwa. Na jej czele stała nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji. „Złotą Gwiazdę Policji” otrzymała Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie za „LINK2 – pakiet narzędzi analitycznych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego”. Wspiera on prowadzenie skomplikowanej analizy kryminalnej. Jest przeznaczony dla funkcjonariuszy i analityków polskich instytucji bezpieczeństwa publicznego, w tym m.in. dla Policji i Straży Granicznej. Może być wykorzystywany zarówno do wykonywania prostych, jak i zaawansowanych, wielowątkowych analiz. „Srebrna Gwiazda Policji” została przyznana firmie RADMOR S.A. za SLW, czyli System Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej. Bazuje na znacznikach radiowych, pozwala na monitoring użytkownika będącego w danym pomieszczeniu, obszarze czy też strefie. Informacje odebrane od znacznika przesyłane są za pomocą radiotelefonu (DMR, TETRA) z czytnikiem do jednostki centralnej. „Brązową Gwiazdę Policji” otrzymały
Zakłady Mechaniczne TARNÓW SA za 40-milimetrowy ręczny Granatnik Powtarzalny RGP-40. Jest on przeznaczony m.in. do niszczenia urządzeń technicznych, budynków oraz pojazdów lekko opancerzonych.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. autor, Andrzej Mitura

 • Targi otworzyli (od lewej): Andrzej Kasprzak – prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, nadinsp. Helena Michalak – zastępca komendanta głównego Policji, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański, a także Dariusz Drelich – wojewoda pomorski
  Targi otworzyli (od lewej): Andrzej Kasprzak – prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, nadinsp. Helena Michalak – zastępca komendanta głównego Policji, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański, a także Dariusz Drelich – wojewoda pomorski
 • Stoisko Komendy Głównej Policji cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród licznie je odwiedzających byli również uczniowie z klasy mundurowej. Każdy z nich otrzymał wydanie specjalne „Policji 997”. Na zdjęciu od lewej z młodzieżą stoją: st. asp. Marcin Szymański i Joanna Grzempa z Biura Komunikacji Społecznej KGP
  Stoisko Komendy Głównej Policji cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród licznie je odwiedzających byli również uczniowie z klasy mundurowej. Każdy z nich otrzymał wydanie specjalne „Policji 997”. Na zdjęciu od lewej z młodzieżą stoją: st. asp. Marcin Szymański i Joanna Grzempa z Biura Komunikacji Społecznej KGP
 • Podczas Europoltechu odbywała się VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej organizatorem była Komenda Główna Policji
  Podczas Europoltechu odbywała się VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej organizatorem była Komenda Główna Policji
 • Radiowóz BMW z silnikiem elektrycznym
  Radiowóz BMW z silnikiem elektrycznym
 • Czeski pistolet bezkurkowy CZ P-10 dla formacji mundurowych i do ochrony osobistej. Dzięki wymiennej części magazynka możliwe jest zwiększenie jego pojemności z 15 do 17 nabojów kalibru 9 x 19
  Czeski pistolet bezkurkowy CZ P-10 dla formacji mundurowych i do ochrony osobistej. Dzięki wymiennej części magazynka możliwe jest zwiększenie jego pojemności z 15 do 17 nabojów kalibru 9 x 19
 • Urządzenie do odczytu danych z uszkodzonych smartfonów i tabletów. Można przy jego użyciu odzyskać m.in. numery telefonów, zdjęcia, pliki dźwiękowe i wideo
  Urządzenie do odczytu danych z uszkodzonych smartfonów i tabletów. Można przy jego użyciu odzyskać m.in. numery telefonów, zdjęcia, pliki dźwiękowe i wideo
 • Dron DC 1 Ważka. Waży 1,6 kg, lata z maksymalną prędkością 20 m/s. Może być wyposażony w trzyosiową głowicę obserwacyjną z kamerą lub termowizją
  Dron DC 1 Ważka. Waży 1,6 kg, lata z maksymalną prędkością 20 m/s. Może być wyposażony w trzyosiową głowicę obserwacyjną z kamerą lub termowizją
 • Alkomat Prodigy S. Wyniki badań wyświetlane są na ekranie LCD. Pamięć urządzenia umożliwia zapis do 10 tysięcy pomiarów m.in. z danymi osób badanych i przeprowadzających pomiary oraz czasami ich wykonania.
  Alkomat Prodigy S. Wyniki badań wyświetlane są na ekranie LCD. Pamięć urządzenia umożliwia zapis do 10 tysięcy pomiarów m.in. z danymi osób badanych i przeprowadzających pomiary oraz czasami ich wykonania.
 • Pokaz oględzin miejsca zdarzenia
  Pokaz oględzin miejsca zdarzenia
 • Na targach był pokazany dron, który po złożeniu mieści się w dłoni. Za pomocą uchwytów można go przypiąć do paska spodni
  Na targach był pokazany dron, który po złożeniu mieści się w dłoni. Za pomocą uchwytów można go przypiąć do paska spodni
A
A+
A++
Ocena: 0/5 (0)