Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Na czym się szkolą wodniacy

Mł. insp. Robert Rodziewicz, kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP w Legionowie:

– Od początku lat 90. ubiegłego wieku, gdy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęło szkolenie policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych, system szkolenia ewaluował. Zmiany te najczęściej były inicjowane przez wykładowców i instruktorów po konsultacjach z komendantami komisariatów wodnych Policji. Obecnie Policja, jako jedyna służba mundurowa w Polsce, ma wypracowany  trzystopniowy system szkolenia. W pierwszym etapie kierowany do CSP policjant uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające mu na bezpieczne wykonywanie obowiązków służbowych, w tym zdobywa podstawowe uprawnienia do prowadzenia jednostek pływających oraz ratownictwa wodnego. Podczas drugiego etapu szkolenia policjant poszerza zdobyte umiejętności, m.in. o kierowanie skuterami wodnymi – jesteśmy obecnie jedyną służbą, która prowadzi takie kursy. Uczestnikom drugiego etapu szkolenia zlecane są też zadania o wysokim stopniu trudności, a ostatni element systemu stanowi recertyfikacja. Obecny system szkolenia spełnia oczekiwania przełożonych, którzy kierują policjantów na szkolenia, a dla uczestników jest bardzo atrakcyjny i kompleksowy. Nam, wykładowcom, przynosi wiele satysfakcji, bo widzimy ogromne postępy, jakie czynią kursanci. Myślimy też nad poszerzeniem oferty szkoleniowej – mamy już gotowy program warsztatów w zakresie ratownictwa lodowego. Planując nowe rodzaje szkoleń, bierzemy pod uwagę nie tylko zmiany w przepisach, ale również postęp techniczny w zakresie sprzętu pływającego. To musi mieć swoje odzwierciedlenie w naszych programach. Stąd w ich treści wzięły się u nas skutery wodne i quady.

zdj. Mariusz Mazewski

 

Po kursie

Sierż. sztab. Fabian Samulak z Posterunku Policji w Nieliszu KMP w Zamościu:

– Od blisko trzech lat służę na zalewie Nielisz, który jest największym akwenem w województwie lubelskim. Jeszcze w cywilu zrobiłem uprawnienia nurkowe i sternika motorowodnego. Przed tym kursem uważałem, że mam wiedzę na wysokim poziomie, ale po przyjeździe do Kalu stwierdziłem, że jeszcze wiele mogę się nauczyć. Ten kurs składa się z zajęć w CSP w Legionowie i w tutejszej bazie szkoleniowej. Na pierwszych m.in. doskonali się pływanie na basenie, a na drugich uczy się manewrowania łodziami motorowymi. Warto podkreślić, że zajęcia prowadzi świetna i wymagająca kadra dydaktyczna.

Sierż. Kamil Dębski z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach:

– Mam uprawnienia ratownika i sternika motorowodnego. Przed wstąpieniem do Policji pracowałem jako ratownik. Cieszę się, że trafiłem na ten kurs, bo jest on organizowany na bardzo wysokim poziomie. Można na nim rzeczywiście udoskonalić umiejętności pływania i ratownictwa wodnego, bo na basenie w CSP ćwiczy się je przez wiele godzin, a także nauczyć się manewrować różnymi łodziami motorowymi.