W okresie międzywojennym, po 123 latach zniewolenia Rzeczypospolitej, nie tylko dla policjantów, ale i większości obywateli naszego kraju 11 listopada był datą szczególną. Nie tylko rocznicą w kalendarzu wydarzeń nowego, odradzającego się państwa, ale także hołdem dla naszego języka, kultury, dla naszej państwowości.

+

Zbliżanie Policji do obywateli było tematem konferencji naukowej „Wizerunek służby – tradycja, współczesność, przyszłość” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie 5 października br., w dniu inauguracji nowego roku akademickiego.

+

Bariery są w nas Od września do końca listopada br. w garnizonie podlaskim trwał cykl warsztatów poświęconych komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.

+

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, że na miejscu zdarzenia była konkretna osoba w konkretnym obuwiu – mówi mł. insp. dr Krzysztof Borkowski, zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

+