Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis Treści

SPORT

Gala w PKOl

Policyjni sportowcy wyróżnieni

ŚWIĘTO POLICJI 2018

Życzenia dla policjantek, policjantów i pracowników Policji

 – od ministra SWiA Joachima Brudzińskiego

 – od sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

 – od komendanta głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka

KRAJ

Rozmaitości

PREWENCJA

Podsumowania i plany

Narada prewencyjna – ocena realizacji działań i szczegółowe plany na 2018 r.

O służbie prewencyjnej – mówi nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji

Bezpieczeństwo na wodzie

Policyjni wodniacy w sezonie – w całym kraju podczas wakacji na wodach pełni służbę około pół tysiąca policyjnych wodniaków

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Gotowi na lato – profilaktyczna akcja pionu prewencji Policji

DOBÓR KADROWY

Jak rozwiązać problem z doborem?

Międzynarodowa konferencja naukowa w WSPol. – „Dobór do Policji w perspektywie zmian”

CBŚP

Przestępczość ekonomiczna

Odzyskane miliardy – rozmowa z insp. Adamem Cieślakiem, zastępcą komendanta CBŚP

Największe sprawy ekonomiczne prowadzone przez CBŚP w minionym roku

MISJE POKOJOWE

Dzień Weterana

Oddając cześć – w Kielcach odbyły się centralne obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa

Policyjne pamiątki dla Centrum Weterana

Perspektywy

Nie chodzi o bilans zysków i strat – mówi naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP kom. Marek Dzierżęga

Oczami policjanta

Historia udziału polskich policjantów w misjach zagranicznych

Szkolenie EUPST II

Siła we współpracy – ćwiczenia policjantów z różnych krajów przygotowujące do udziału w misjach

Szczyt Szefów Policji w ONZ

Aktywna rola Polski – w przeciwdziałaniu  konfliktom i utrzymaniu pokoju na świecie

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Policjant Służby Kryminalnej 2018

Więcej śladów to nie błąd – finał IV ogólnopolskiego konkursu policjantów służby kryminalnej

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Zawody ratowników policyjnych – wygrała para patrolowa z KWP w Krakowie

KRYMINALISTYKA

Konferencja NEXTLab

Era genomiki – właśnie się rozpoczęła, przechodzimy z genetyki do badania całych genomów

PAMIĘĆ

Rozmaitości

HISTORIA

Policyjne kalendarium

Lipiec w latach 1928, 1978 i 1998

DLA NAS

Dobry obyczaj w Policji

Przygotowania do Święta Policji cz. 2

PRAWO

Przeszukanie przy przymusowym odebraniu osoby – nowy przepis – art. 59811a k.p.c.

SPORT

Rozmaitości

CHARYTATYWNE AKCJE POLICJANTÓW

Rajd do Przysuchy – pomoc dla chorego syna policjanta

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.

Policjanci dzieciom

Dzień Dziecka w KPRM i KGP

U NAS

Zapowiedzi imprez i uroczystości

Lipiec 2018

zdj. Piotr Kozłowski (Szkoła Policji w Słupsku)