Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Spotkania w jasnogórskim sanktuarium wpisały się już trwale w policyjny kalendarz. Tegoroczna pielgrzymka zyskała dodatkową oprawę z uwagi na obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach uczestniczył komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz ze swoim zastępcą nadinsp. Janem Lachem.

Policjanci, pracownicy Policji, resortowi emeryci i renciści wraz z najbliższymi już po raz siedemnasty pielgrzymowali na Jasną Górę. Organizatorami uroczystości są policyjni związkowcy. W ceremoniach uczestniczyli przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz środowiska policyjnego.

W tym roku oficjalne obchody poprzedził festyn policyjny, który odbył się dzień wcześniej, 29 września w święto patronalne św. Michała Archanioła, który opiekuje się policjantami.  Uroczystości na Jasnej Górze organizowane są w ostatnią niedzielę września właśnie w związku ze świętem patrona Policji.

W niedzielę policyjni pielgrzymi spotkali się przed południem na placu Biegańskiego w Częstochowie, gdzie Orkiestra Reprezentacyjna Policji dała pokaz musztry paradnej. Oficjalne obchody rozpoczęły się wraz z przybyciem komendanta głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty, a delegacja udała się z wiązanką i zniczem do miejsca pamięci na placu Katyńskim – Polanie Dębowej. Na placu Biegańskiego pięć związkowych sztandarów zostało odznaczonych Krzyżem Godności przez mł. insp. w st. spocz. Juliana Sekułę, prezesa Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”.

Po ceremoniach w kolumnie marszowej wszyscy udali się aleją Najświętszej Maryi Panny w stronę sanktuarium. Po drodze złożono wieńce i zapalono znicze przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pomnikiem Nieznanego Żołnierza, gdzie odbył się apel pamięci.

– Zatrzymujemy się tu co roku, aby oddać hołd bohaterom naszej ojczyzny, którzy w trosce o dobro przyszłych pokoleń, o dobro nas wszystkich nie wahali się oddać tego, co najcenniejsze, własnego życia – powiedział do zebranych gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. – Jestem niezwykle dumny, że przychodzi mi stać na czele formacji, dla której ten element tożsamości i pamięci o poprzednikach, którzy oddali życie jest tak ważny. Pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać, bo jest to nasz nie tylko obywatelski, nie tylko służbowy i moralny, ale przede wszystkim koleżeński obowiązek.

Komendant główny podziękował także skupionym w stowarzyszeniach „Rodzin Policyjnych 1939 r.” krewnym zamordowanych przedwojennych policjantów za przechowanie pamięci o funkcjonariuszach II RP.

Msza na Wałach Jasnogórskich była głównym punk-tem policyjnej pielgrzymki. Odprawił ją wraz z policyjnymi kapelanami biskup polowy WP gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek, który jest także delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Policyjnych pielgrzymów powitał pierwszy podprzeor jasnogórskiego klasztoru o. Mieczysław Polak.

– Dziękujemy Panu Bogu za waszą trudną służbę dla zachowania ładu i dobra społecznego. Wraz z wami modlimy się o Boże błogosławieństwo dla was i waszych rodzin. Niech św. Michał Archanioł, wasz patron, wspiera was w codziennej trudnej i odpowiedzialnej pracy, a przeciw niegodziwości złego ducha będzie wam zawsze obroną!

Głównym przesłaniem homilii wygłoszonej przez JE ks. Józefa Guzdka było zagadnienie godności.

– Policjant, który jest solidny w wykonywaniu powierzonych mu zadań, jest godny szacunku i uznania – powiedział krajowy duszpasterz Policji. – Nie może żyć i działać pod presją lęku i niepewności jutra. Owszem, musi mieć świadomość, że tylko uczciwa i solidna służba daje mu poczucie stabilności. Musi pogłębiać swoją wiedzę i nieustannie doskonalić warsztat pracy. Konsekwencją lenistwa i braku rzetelności w wykonywaniu powierzonych mu zadań może być upomnienie, nagana, a nawet zwolnienie ze służby. Ale nigdy nie mogą się one łączyć z upokorzeniem i poniżeniem człowieka.

Na zakończenie Eucharystii ze słowami podziękowania zwrócili się: komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Następnie w kaplicy Cudownego Obrazu odmówiono modlitwę przy tablicy Gloria Victis, poświęconej przedwojennym policjantom zamordowanym w ZSRR. Modlitwa w intencji całego środowiska policyjnego przed obrazem Czarnej Madonny dopełniła oficjalnych obchodów.

Na zakończenie odbyło się spotkanie w sali papieskiej im. św. Jana Pawła II, gdzie około 80 osób zostało uhonorowanych odznaczeniami i medalami. Krzyż Godności „Nasz Honor dla Godności Polski” otrzymali np. o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, oraz krajowy duszpasterz Policji bp Józef Guzdek. Medalem Ordynariatu Polowego WP Gloria Intrepidis et Animi Promptis odznaczono m.in. Irenę Zając, prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, nadinsp. w st. spocz. Władysława Padło, przewodniczącego Rady Fundacji, oraz Marka Krupę, fotografa Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Zebrani wysłuchali koncertu patriotycznego w wykonaniu Chóru Garnizonowego z Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. NMP Królowej Polski z Kielc. Przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego wszyscy mogli obejrzeć wystawę pt. „Historia Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego”. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor