Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jak na polu walki

Po raz jedenasty na Pomorzu zespoły antyterrorystyczne podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Sprawiedliwości rywalizowały w jedynych w Polsce zawodach i warsztatach medycyny taktycznej PARAMEDYK. Funkcjonariusze i żołnierze sprawdzali się w konkurencjach medycznych, taktycznych i sprawnościowych.

PARAMEDYK to nie konkurs, nie do końca zawody, ale na pewno idealna okazja do przećwiczenia umiejętności udzielania wykwalifikowanej pomocy medycznej w warunkach bojowych. Impreza przygotowana przez najlepszych dla najlepszych. Konkurencje w każdej edycji zawodów są inne i do samego końca trzymane w tajemnicy. Organizatorzy za każdym razem starają się, aby przygotowane poszczególne etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne.

W tym roku PARAMEDYK rozpoczął się eliminacjami, w których wzięły udział 22 drużyny. Do finałów przeszło 12 drużyn, które konkurowały w 6 konkurencjach. Zawody trwały pięć dni (od 24 do 28 września), w ich trakcie na uczestników czekały również warsztaty, konferencja naukowa oraz wspólne działanie nocne na terenie starego terminala lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W tym zadaniu jednocześnie udział wzięło 120 funkcjonariuszy i żołnierzy jednostek specjalnych oraz około 100 pozorantów z Zespołu Szkół Mundurowych w Żukowie.

Podczas tej edycji zawodów wyróżniono cztery drużyny:

– V Wydział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

– Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji,

– Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie,

– Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Radomiu.

Organizatorami i pomysłodawcami imprezy są policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku. Za zorganizowanie tegorocznej edycji PARAMEDYKA odpowiedzialny był nadkom. Jarosław Przyjemczak, dowódca SPAP w Gdańsku. Imprezę zorganizowano przede wszystkim po to, aby zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych. Celem ćwiczeń jest przygotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycznych, dowódców i personelu medycznego do dobrej organizacji działań w ramach polskiego TCCC (Tactical Combat Casualty Care), a przez to zmniejszenie ryzyka i śmiertelności na polu walki.

MICHAŁ SIENKIEWICZ
zdj. Maciej Stęplewski